Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 10k
Torek, 6. julij 2021 - Strasbourg

4. Instrument za povezovanje Evrope 2021–2027 ***II - Racionalizacija ukrepov za realizacijo TEN-T ***II - Varnost in signalizacija v železniškem prometu: ocena razmer na področju uvajanja evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) (razprava)
CRE

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Odbor za promet in turizem. Soporočevalca: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu in Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Poročilo o varnosti in signalizaciji v železniškem prometu: ocena razmer na področju uvajanja evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS) [2019/2191(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu in Dominique Riquet so predstavili priporočila za drugo obravnavo.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Izaskun Bilbao Barandica je predstavila poročilo.

Govorila je Adina-Ioana Vălean (članica Komisije).

Govorili so Cristian-Silviu Buşoi v imenu skupine PPE, Isabel García Muñoz v imenu skupine S&D, Morten Petersen v imenu skupine Renew, Ciarán Cuffe v imenu skupine Verts/ALE, Roman Haider v imenu skupine ID, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Sandra Pereira v imenu skupine The Left, Mario Furore (samostojni poslanec), Barbara Thaler, Miapetra Kumpula-Natri, Jan-Christoph Oetjen, Marie Toussaint, Julie Lechanteux, Izabela-Helena Kloc, Leila Chaibi, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andris Ameriks, Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Massimiliano Salini, Riho Terras in Jörgen Warborn.

Govorila je Adina-Ioana Vălean.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16 zapisnika z dne 6.7.2021 (predlogi sprememb - A9-0219/2021); točka 16 zapisnika z dne 6.7.2021 (končno glasovanje - A9-0181/2021)

Objava izidov glasovanja: točka 2 zapisnika z dne 7.7.2021 (predlogi sprememb - A9-0219/2021); točka 2 zapisnika z dne 7.7.2021 (končno glasovanje - A9-0181/2021).

Predsednik je sporočil, da ni bila vložena nobena zahteva za zavrnitev in noben predlog spremembe v skladu s členoma 67 in 68 Poslovnika glede naslednjega stališča Sveta v prvi obravnavi:

- Racionalizacija ukrepov za realizacijo vseevropskega prometnega omrežja [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)].

Stališče Sveta se tako šteje za sprejeto.

Predlagani akt je tako sprejet. (P9_TA(2021)0318).

(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 1)

Zadnja posodobitev: 21. januar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov