Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 1k
Úterý, 6. července 2021 - Štrasburk

5. Členství ve výborech a v delegacích
Doslovné záznamy

Předsedající oznámil, že předseda Parlamentu obdržel od skupiny The Left tato rozhodnutí, kterými se mění složení výborů a delegací:

výbor TRAN: João Pimenta Lopes

výbor PECH: João Pimenta Lopes

delegace pro vztahy s Palestinou: João Pimenta Lopes

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: João Pimenta Lopes

Tato rozhodnutí nabyla účinnosti dnešním dnem.

Poslední aktualizace: 21. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí