Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Tisdagen den 6 juli 2021 - Strasbourg

5. Utskottens och delegationernas sammansättning
CRE

Talmannen meddelade att The Left-gruppen hade lämnat följande beslut till parlamentets talman om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

TRAN-utskottet: João Pimenta Lopes

PECH-utskottet: João Pimenta Lopes

Delegationen för förbindelserna med Palestina: João Pimenta Lopes

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: João Pimenta Lopes

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.

Senaste uppdatering: 21 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy