Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 12k
Úterý, 6. července 2021 - Štrasburk

7. První hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval o předběžné dohodě:

Používání technologií ke zpracování údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES) ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Uznávání osvědčení třetích zemí ve vnitrozemské plavbě ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2021: přebytek z rozpočtového roku 2020
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2021 Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – zapsání přebytku z rozpočtového roku 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Agentura Evropské unie pro základní práva ***
Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Dohoda Interbus: Protokol o mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravě cestujících autokary a autobusy ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusy, jménem Evropské unie [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Ochrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2019 [2020/2246(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Fond pro vnitřní bezpečnost ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Změny jednacího řádu Evropského parlamentu
Zpráva o změnách článků 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 a přílohy V jednacího řádu Evropského parlamentu a o vložení nového článku 106a do jednacího řádu [2021/2048(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Finanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2020
Zpráva o finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2020 [2020/2124(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o kontrole finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019 [2020/2245(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Hlasovat bylo možné do 14:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 19:00 (bod 14 zápisu ze dne 6.7.2021).

Poslední aktualizace: 21. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí