Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 12k
Utorak, 6. srpnja 2021. - Strasbourg

7. Prvi krug glasovanja
Doslovno izvješće

Parlament će glasovati o privremenom sporazumu o:

Upotreba tehnologija za obradu podataka u svrhu borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu (privremeno odstupanje od Direktive 2002/58/EZ) ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o privremenom odstupanju od određenih odredbi Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehnologija koje pružatelji brojevno neovisnih interpersonalnih komunikacijskih usluga upotrebljavaju za obradu osobnih i drugih podataka u svrhu borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Priznavanje svjedodžbi trećih zemalja u unutarnjoj plovidbi ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/2397 u pogledu datuma primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Nacrt izmjene proračuna br. 3/2021: višak iz financijske godine 2020.
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2021 Europske unije za financijsku godinu 2021. kojim se unosi višak iz financijske godine 2020. [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Agencija Europske unije za temeljna prava ***
Preporuka o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 168/2007 o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Interbus ugovor: Protokol o međunarodnom linijskom i posebnom linijskom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Zaštita financijskih interesa EU-a - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2019. [2020/2246(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Fond za unutarnju sigurnost ***II
Preporuka za drugo čitanje o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Izmjene Poslovnika Europskog parlamenta
Izvješće o izmjeni članaka 99., 197., 213., 214., 222., 223., 230. i 235. i Priloga V. Poslovnika Europskog parlamenta i o umetanju novog članka 106.a [2021/2048(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2020.
Izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2020. [2020/2124(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019. [2020/2245(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Glasovanje je bilo moguće do 14:15 h.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 19 h (točka 14 zapisnika od 6.7.2021.).

Posljednje ažuriranje: 21. siječnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti