Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 12k
Torek, 6. julij 2021 - Strasbourg

7. Prvi čas glasovanja
CRE

Parlament bo glasoval o začasnem sporazumu o:

Uporaba tehnologij za obdelavo podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu (začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES) ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Parlament bo glasoval z enim samim glasovanjem:

Priznavanje potrdil tretjih držav na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ***I
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/2397 glede prehodnih ukrepov za priznavanje potrdil tretjih držav [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Predlog spremembe proračuna št. 3/2021: presežek iz proračunskega leta 2020
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2021: vključitev presežka iz proračunskega leta 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Agencije Evropske unije za temeljne pravice ***
Priporočilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Sporazum Interbus: Protokol o mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozih potnikov ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola k Sporazumu o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) glede mednarodnih linijskih in posebnih linijskih avtobusnih prevozov potnikov [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Zaščita finančnih interesov EU - boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2019
Poročilo o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2019 [2020/2246(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Sklad za notranjo varnost ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Spremembe Poslovnika Evropskega parlamenta
Poročilo o spremembah členov 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 in 235 ter Priloge V Poslovnika Evropskega parlamenta ter vstavitvi novega člena 106a [2021/2048(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2020
Poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2020 [2020/2124(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019
Poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019 [2020/2245(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ***II
Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Glasovanje je odprto do 14.15.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objavljeni ob 19.00 (točka 14 zapisnika z dne 6.7.2021).

Zadnja posodobitev: 21. januar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov