Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2071(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0226/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0226/2021

Συζήτηση :

PV 06/07/2021 - 6
PV 06/07/2021 - 8
CRE 06/07/2021 - 6
CRE 06/07/2021 - 8

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2021 - 18
PV 08/07/2021 - 4
CRE 08/07/2021 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0348

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο

8. Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης [2021/2071(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial και Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2021)

Παρεμβαίνουν οι Moritz Körner, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bogdan Rzońca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Tamás Deutsch, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Pierre Karleskind, Alexandra Geese, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Clara Ponsatí Obiols, Janusz Lewandowski και Eero Heinäluoma.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2021 (τροπολογίεςσημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2021 (τελική ψηφοφορία).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.29.)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου