Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2788(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0406/2021

Разисквания :

PV 06/07/2021 - 11
CRE 06/07/2021 - 11

Гласувания :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Приети текстове :

P9_TA(2021)0360

Протокол
XML 10k
Вторник, 6 юли 2021 г. - Страсбург

11. Репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите (2021/2788(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Gheorghe-Vlad Nistor, от името на групата PPE, Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Thierry Mariani, от името на групата ID, Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, Özlem Demirel, от името на групата The Left, и Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques и Tonino Picula, от името на групата S&D, относно репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0406/2021);

- Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou и Manu Pineda, от името на групата The Left, относно репресиите срещу опозицията в Турция, по-специално срещу Демократичната партия на народите (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0407/2021);

- Anna Fotyga, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski и Eugen Jurzyca, от името на групата ECR, относно репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0408/2021);

- Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, François Alfonsi, Henrike Hahn, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Diana Riba i Giner и Francisco Guerreiro, от името на групата Verts/ALE, относно репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0409/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, относно репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0410/2021);

- Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor и Željana Zovko, от името на групата PPE, относно репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално срещу Демократичната партия на народите (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0411/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6 от протокола от 8.7.2021 г г. (изменения); точка 13 от протокола от 8.7.2021 г г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 11 от протокола от 8.7.2021 г г. (изменения); точка 19 от протокола от 8.7.2021 г г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 21 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност