Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2788(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0406/2021

Debatter :

PV 06/07/2021 - 11
CRE 06/07/2021 - 11

Omröstningar :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Antagna texter :

P9_TA(2021)0360

Protokoll
XML 8k
Tisdagen den 6 juli 2021 - Strasbourg

11. Förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt HDP (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt HDP (2021/2788(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Gheorghe-Vlad Nistor för PPE-gruppen, Nacho Sánchez Amor för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Özlem Demirel, för The Left-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, grupplös.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques och Tonino Picula, för S&D-gruppen, om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0406/2021);

- Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou och Manu Pineda, för The Left-gruppen, om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0407/2021);

- Anna Fotyga, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski och Eugen Jurzyca, för ECR-gruppen, om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0408/2021);

- Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, François Alfonsi, Henrike Hahn, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Diana Riba i Giner och Francisco Guerreiro, för Verts/ALE-gruppen, om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0409/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0410/2021);

- Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor och Željana Zovko, för PPE-gruppen, om förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt Folkens demokratiska parti (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0411/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 8.7.2021 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 8.7.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 11 i protokollet av den 8.7.2021 (ändringsförslag), punkt 19 i protokollet av den 8.7.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 21 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy