Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2662(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000035/2021

Внесени текстове :

O-000035/2021 (B9-0025/2021)

Разисквания :

PV 06/07/2021 - 12
CRE 06/07/2021 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
XML 5k
Вторник, 6 юли 2021 г. - Страсбург

12. Чуждестранна намеса в демократичните процеси (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор O-000035/2021 зададен от Raphaël Glucksmann, от името на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Външна намеса в демократичните процеси (B9-0025/2021) (2021/2662(RSP))

Raphaël Glucksmann разви въпроса.

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) отговори на въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Изказаха се Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Pierfrancesco Majorino, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, от името на групата Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, от името на групата Verts/ALE, Marco Dreosto, от името на групата ID, Dace Melbārde, от името на групата ECR, Clare Daly, от името на групата The Left, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Thierry Mariani, Dominik Tarczyński, Javier Zarzalejos, Włodzimierz Cimoszewicz, Morten Løkkegaard, Nicolaus Fest, Michiel Hoogeveen, Lukas Mandl, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Sunčana Glavak, Evin Incir, Sandro Gozi, Eugen Tomac, Nacho Sánchez Amor, Barry Andrews, Isabel Santos и Heidi Hautala.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 21 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност