Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2662(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000035/2021

Teksty złożone :

O-000035/2021 (B9-0025/2021)

Debaty :

PV 06/07/2021 - 12
CRE 06/07/2021 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
XML 4k
Wtorek, 6 lipca 2021 r. - Strasburg

12. Obce ingerencje w procesy demokratyczne (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000035/2021, które skierował Raphaël Glucksmann, w imieniu Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji, do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Obce ingerencje w procesy demokratyczne (B9-0025/2021) (2021/2662(RSP))

Raphaël Glucksmann rozwinął pytanie.

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) odpowiedział na pytanie.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Pierfrancesco Majorino w imieniu grupy S&D, Nathalie Loiseau w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon-Taubadel w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Dreosto w imieniu grupy ID, Dace Melbārde w imieniu grupy ECR, Clare Daly w imieniu grupy The Left, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Thierry Mariani, Dominik Tarczyński, Javier Zarzalejos, Włodzimierz Cimoszewicz, Morten Løkkegaard, Nicolaus Fest, Michiel Hoogeveen, Lukas Mandl, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Sunčana Glavak, Evin Incir, Sandro Gozi, Eugen Tomac, Nacho Sánchez Amor, Barry Andrews, Isabel Santos i Heidi Hautala.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności