Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2662(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000035/2021

Ingivna texter :

O-000035/2021 (B9-0025/2021)

Debatter :

PV 06/07/2021 - 12
CRE 06/07/2021 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 4k
Tisdagen den 6 juli 2021 - Strasbourg

12. Utländsk inblandning i demokratiska processer (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande O-000035/2021 från Raphaël Glucksmann, för särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Utländsk inblandning i demokratiska processer (B9-0025/2021) (2021/2662(RSP))

Raphaël Glucksmann utvecklade frågan.

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Pierfrancesco Majorino för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Marco Dreosto för ID-gruppen, Dace Melbārde för ECR-gruppen, Clare Daly, för The Left-gruppen, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Thierry Mariani, Dominik Tarczyński, Javier Zarzalejos, Włodzimierz Cimoszewicz, Morten Løkkegaard, Nicolaus Fest, Michiel Hoogeveen, Lukas Mandl, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Sunčana Glavak, Evin Incir, Sandro Gozi, Eugen Tomac, Nacho Sánchez Amor, Barry Andrews, Isabel Santos och Heidi Hautala.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 21 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy