Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2563(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000047/2021 (B9-0028/2021)

Разисквания :

PV 06/07/2021 - 13
CRE 06/07/2021 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
XML 10k
Вторник, 6 юли 2021 г. - Страсбург

13. Глобалният режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека (Акт „Магнитски“ на ЕС) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор O-000047/2021 зададен от David McAllister и Maria Arena, от името на комисията AFET, към Комисията: Глобален режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека (т.нар. закон „Магнитски“ на ЕС) (B9-0028/2021) (2021/2563(RSP))

Въпрос с искане за устен отговор O-000048/2021 зададен от David McAllister и Maria Arena, от името на комисията AFET, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Глобален режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека (т.нар. закон „Магнитски“ на ЕС) (B9-0029/2021) (2021/2563(RSP))

David McAllister и Maria Arena развиха въпросите.

Anže Logar (Действащ председател на Съвета) отговори на въпроса от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, Isabel Santos, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, и Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Изказаха се Jérôme Rivière, от името на групата ID, Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата The Left, Ivan Vilibor Sinčić, независим член на ЕП, Isabel Wiseler-Lima, Nacho Sánchez Amor, Katalin Cseh, Heidi Hautala, Maximilian Krah, Kosma Złotowski, Milan Uhrík, Radosław Sikorski, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Ivan David, Elżbieta Kruk, Fabio Massimo Castaldo, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Илхан Кючюк, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino, Barry Andrews, Александър Александров Йорданов, Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Mónica Silvana González, Janina Ochojska, Andrius Kubilius и Miriam Lexmann.

Изказа се Anže Logar.

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- David McAllister и Maria Arena, от името на комисията AFET, относно глобалния режим на ЕС на санкции за нарушения на правата на човека (т.нар. закон „Магнитски“ на ЕС) (2021/2563(RSP)) (B9-0371/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7 от протокола от 7.7.2021 г г. (изменения); точка 20 от протокола от 7.7.2021 г г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 18 от протокола от 7.7.2021 г г. (изменения); точка 4 от протокола от 8.7.2021 г г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 21 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност