Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2563(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000047/2021 (B9-0028/2021)

Debatten :

PV 06/07/2021 - 13
CRE 06/07/2021 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 8k
Dinsdag 6 juli 2021 - Straatsburg

13. Wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten (EU-Magnitski-wet) (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000047/2021 van David McAllister en Maria Arena, namens de commissie AFET, aan de Commissie: Wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten (EU-Magnitski-wet) (B9-0028/2021) (2021/2563(RSP))

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000048/2021 van David McAllister en Maria Arena, namens de commissie AFET, aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten (EU-Magnitski-wet) (B9-0029/2021) (2021/2563(RSP))

David McAllister en Maria Arena lichten de vragen toe.

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, en Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de Fractie The Left, Ivan Vilibor Sinčić, niet-fractiegebonden lid, Isabel Wiseler-Lima, Nacho Sánchez Amor, Katalin Cseh, Heidi Hautala, Maximilian Krah, Kosma Złotowski, Milan Uhrík, Radosław Sikorski, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Ivan David, Elżbieta Kruk, Fabio Massimo Castaldo, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Ilhan Kyuchyuk, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino, Barry Andrews, Alexander Alexandrov Yordanov, Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Mónica Silvana González, Janina Ochojska, Andrius Kubilius en Miriam Lexmann.

Het woord wordt gevoerd door Anže Logar.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- David McAllister en Maria Arena, namens de commissie AFET, over de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten (EU-Magnitski-wet) (2021/2563(RSP)) (B9-0371/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7 van de notulen van 7.7.2021 (amendementen); punt 20 van de notulen van 7.7.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 18 van de notulen van 7.7.2021 (amendementen); punt 4 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid