Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0259(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0258/2020

Debatten :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Stemmingen :

PV 06/07/2021 - 14

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0319

Notulen
XML 19k
Dinsdag 6 juli 2021 - Straatsburg

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

14. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Gebruik van technologieën voor de verwerking van gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen (tijdelijke afwijking van Richtlijn 2002/58/EG) ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen [COM(2020)0568 – C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0319)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Erkenning van certificaten van derde landen in de binnenvaart ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2397 wat betreft de overgangsmaatregelen voor de erkenning van certificaten van derde landen [COM(2021)0071 – C9-0026/2021 - 2021/0039(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0320)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2021: overschot van het begrotingsjaar 2020
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 tot opname van het overschot van het begrotingsjaar 2020 [09904/2021 – C9-0232/2021 - 2021/0102(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)321)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten ***
Aanbeveling over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten [09827/2021 – C9-0243/2021 - 2020/0112(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPVERORDENING VAN DE RAAD

Goedgekeurd bij enkele stemming (P9_TA(2021)322)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)

Interbus-overeenkomst: protocol voor wat het geregeld internationaal vervoer en bijzondere vormen van geregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen betreft ***
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een protocol bij de Overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (Interbus-overeenkomst) voor wat het geregeld internationaal vervoer en bijzondere vormen van geregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen betreft [11441/2020 – C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0176/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd bij enkele stemming (P9_TA(2021)323)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

Bescherming van de financiële belangen van de EU - fraudebestrijding - jaarverslag 2019
Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU - fraudebestrijding - jaarverslag 2019 [2020/2246(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0337)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)

Fonds voor interne veiligheid ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid [06488/1/2021 – C9-0227/2021 - 2018/0250(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

(Meerderheid van de leden van het Parlement vereist om het standpunt van de Raad te wijzigen of te verwerpen)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

Het standpunt van de Raad wordt derhalve goedgekeurd geacht.

De voorgestelde handeling wordt derhalve vastgesteld. (P9_TA(2021)324).

Wijziging van het Reglement van het Europees Parlement
Verslag tot wijziging van de artikelen 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 van en bijlage V bij het Reglement van het Europees Parlement, en tot invoeging van een nieuw artikel 106 bis [2021/2048(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(Meerderheid van de leden van het Parlement vereist voor de aanneming van de amendementen)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0330)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarlijks verslag 2020
Verslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarlijks verslag 2020 [2020/2124(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0331)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019
Verslag over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019 [2020/2245(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0332)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1004 [06975/3/2021 – C9-0224/2021 - 2018/0210(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

(Meerderheid van de leden van het Parlement vereist om het standpunt van de Raad te wijzigen of te verwerpen)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Het standpunt van de Raad wordt derhalve goedgekeurd geacht.

De voorgestelde handeling wordt derhalve vastgesteld (P9_TA(2021)0325).

Laatst bijgewerkt op: 21 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid