Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0259(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0258/2020

Rozpravy :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Hlasovanie :

PV 06/07/2021 - 14

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0319

Zápisnica
XML 20k
Utorok, 6. júla 2021 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

14. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Používanie technológií na spracovanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (dočasná výnimka zo smernice 2002/58/ES) ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke z niektorých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2021)0319)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 2)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Uznávanie preukazov tretích krajín vo vnútrozemskej plavbe ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa uznávania preukazov tretích krajín [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0320)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 3)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2021 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2020
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2021 na rozpočtový rok 2021 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2020 [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)321)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 4)

Agentúra Európskej únie pre základné práva ***
Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH NARIADENIA RADY

Schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)322)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 5)

Dohoda Interbus: protokol o medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) týkajúceho sa medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi v mene Európskej únie [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A9-0176/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené par vote unique (P9_TA(2021)323)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 6)

Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom - výročná správa za rok 2019
Správa o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2019 [2020/2246(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0337)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 20)

Fond pre vnútornú bezpečnosť ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na zmenu alebo zamietnutie pozície Rady)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE POZÍCIE RADY

Zamietnutý
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Pozícia Rady sa preto považuje za schválenú.

Navrhovaný akt je týmto prijatý (P9_TA(2021)324).

Pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku Parlamentu
Správa o pozmeňujúcich návrhoch k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu týkajúcich sa článkov 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 a prílohy V a o vložení nového článku 106a [2021/2048(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na prijatie pozmeňujúcich návrhov)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0330)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020
Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2020 [2020/2124(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0331)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 14)

Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019
Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 [2020/2245(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0332)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 15)

Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na zmenu alebo zamietnutie pozície Rady)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE POZÍCIE RADY

Zamietnutý
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)

Pozícia Rady sa preto považuje za schválenú.

Navrhovaný akt je týmto prijatý (P9_TA(2021)0325).

Posledná úprava: 21. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia