Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 8k
Úterý, 6. července 2021 - Štrasburk

20. Azylový, migrační a integrační fond na období 2021-2027 ***II – Fond pro integrovanou správu hranic: nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz na období 2021-2027 ***II (rozprava)
CRE

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Tanja Fajon uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupila Ylva Johansson (členka Komise).

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Cyrus Engerer za skupinu S&D, Jan-Christoph Oetjen za skupinu Renew, Tineke Strik za skupinu Verts/ALE, Peter Kofod za skupinu ID, Joachim Stanisław Brudziński za skupinu ECR, Miguel Urbán Crespo za skupinu The Left, Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Tom Vandenkendelaere, Domènec Ruiz Devesa, Fabienne Keller, Diana Riba i Giner, Jaak Madison, Beata Kempa, Milan Uhrík, Lena Düpont, Bettina Vollath, Laura Huhtasaari, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Jordan Bardella, Karlo Ressler a Gerolf Annemans.

Vystoupila Ylva Johansson.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7 zápisu ze dne 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Oznámení výsledků hlasování: bod 18 zápisu ze dne 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Předsedající oznámila, že v souvislosti s níže uvedeným postojem Rady v prvním čtení nebyl v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předložen ani návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrh:

- Azylový, migrační a integrační fond [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)].

Postoj Rady byl tudíž prohlášen za schválený.

Navržený akt byl tudíž přijat (P9_TA(2021)0326).

(příloha „Výsledky hlasování“, bod 9).

Poslední aktualizace: 21. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí