Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 7k
Marţi, 6 iulie 2021 - Strasbourg

20. Fondul pentru azil și migrație 2021-2027 ***II - Fondul de gestionare integrată a frontierelor: Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***II (dezbatere)
Stenograma

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Tanja Fajon a prezentat recomandările pentru a doua lectură.

A intervenit Ylva Johansson (membră a Comisiei).

Au intervenit Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Cyrus Engerer, în numele Grupului S&D, Jan-Christoph Oetjen, în numele Grupului Renew, Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE, Peter Kofod, în numele Grupului ID, Joachim Stanisław Brudziński, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului The Left, Mislav Kolakušić, neafiliat, Tom Vandenkendelaere, Domènec Ruiz Devesa, Fabienne Keller, Diana Riba i Giner, Jaak Madison, Beata Kempa, Milan Uhrík, Lena Düpont, Bettina Vollath, Laura Huhtasaari, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Jordan Bardella, Karlo Ressler și Gerolf Annemans.

A intervenit Ylva Johansson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7 al PV din 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 18 al PV din 7.7.2021 (A9-0220/2021).

Președinta a informat că nu au fost depuse nicio propunere de respingere și niciun amendament în conformitate cu articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură în legătură cu următoarea poziție a Consiliului în primă lectură:

- Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)].

Poziția Consiliului este așadar considerată aprobată.

Actul propus a fost astfel adoptat. (P9_TA(2021)0326).

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9).

Ultima actualizare: 21 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate