Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της σλοβενικής Προεδρίας (συζήτηση)
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2021-2027 ***II - Μέτρα εξορθολογισμού για την υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ ***II - Ασφάλεια των σιδηροδρόμων και σηματοδότηση: Αξιολόγηση της κατάστασης για την ανάπτυξη του ERTMS (συζήτηση)
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης (συζήτηση)
 7.Πρώτη ψηφοφορία
 8.Δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης (συνέχεια της συζήτησης)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Η κατάσταση στη Νικαράγουα (συζήτηση)
 11.Η καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, ιδίως του HDP (συζήτηση)
 12.Ξένη παρέμβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες (συζήτηση)
 13.Παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (νόμος Magnitsky της ΕΕ) (συζήτηση)
 14.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 15.Η κατάσταση στην Τιγραία της Αιθιοπίας (συζήτηση)
 16.Δεύτερη ψηφοφορία
 17.Η κατάσταση στην Τιγραία της Αιθιοπίας (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Επανάληψη της συνεδρίασης
 19.Η 70ή επέτειος της Σύμβασης της Γενεύης (συζήτηση)
 20.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 ***II - Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων: Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων 2021-2027 ***II (συζήτηση)
 21.Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (συζήτηση)
 22.Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS): διεκπεραίωση των θεωρήσεων ***II - Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS): προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του VIS ***II (συζήτηση)
 23.Αιτιολογήσεις ψήφου
 24.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (217 kb) Κατάσταση παρόντων (49 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (387 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (9456 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (217 kb) Κατάσταση παρόντων (49 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (387 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (9456 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (89 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (106 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (179 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (328 kb) Κατάσταση παρόντων (89 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (273 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1517 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 21 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου