Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 6. heinäkuuta 2021 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Slovenian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Verkkojen Eurooppa -väline 2021 - 2027 ***II - Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet ***II - Rautateiden turvallisuus ja merkinanto: ERTMS:n käyttöönottosuunnitelman arviointi (keskustelu)
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Suuntaviivojen laatiminen unionin talousarvion suojaamista koskevan yleisen ehdollisuusjärjestelmän soveltamiseksi (keskustelu)
 7.Ensimmäiset äänestykset
 8.Suuntaviivojen laatiminen unionin talousarvion suojaamista koskevan yleisen ehdollisuusjärjestelmän soveltamiseksi (jatkoa keskustelulle)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Nicaraguan tilanne (keskustelu)
 11.Oppositioon ja erityisesti HDP-puolueeseen kohdistetut tukahduttamistoimet Turkissa (keskustelu)
 12.Ulkomainen sekaantuminen demokraattisiin prosesseihin (keskustelu)
 13.EU:n maailmanlaajuinen ihmisoikeuspakotejärjestelmä (EU:n Magnitski-laki) (keskustelu)
 14.Äänestystulosten ilmoittaminen
 15.Tilanne Tigrayssa Etiopiassa (keskustelu)
 16.Toiset äänestykset
 17.Tilanne Tigrayssa Etiopiassa (jatkoa keskustelulle)
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Geneven sopimus 70 vuotta (keskustelu)
 20.Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 2021 - 2027 ***II - Yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto: rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline 2021 - 2027 ***II (keskustelu)
 21.Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 22.Viisumitietojärjestelmä (VIS): viisumihakemusten käsittely ***II - Viisumitietojärjestelmä (VIS): viisumitietojärjestelmän tarkoituksia varten tapahtuvan muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytykset ***II (keskustelu)
 23.Äänestysselitykset
 24.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (199 kb) Läsnäololista (49 kb) Äänestysten tulokset (344 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (5092 kb) 
 
Pöytäkirja (199 kb) Läsnäololista (49 kb) Äänestysten tulokset (344 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (5092 kb) 
 
Pöytäkirja (80 kb) Läsnäololista (13 kb) Äänestysten tulokset (93 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (182 kb) 
 
Pöytäkirja (295 kb) Läsnäololista (77 kb) Äänestysten tulokset (221 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1497 kb) 
Päivitetty viimeksi: 21. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö