Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 6 juli 2021 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Redogörelse för verksamhetsprogrammet för det slovenska ordförandeskapet (debatt)
 3.Inkomna dokument
 4.Fonden för ett sammanlänkat Europa 2021-2027 ***II - Rationaliseringsåtgärder för förverkligandet av TEN-T ***II - Järnvägssäkerhet och trafikstyrning för tåg: en bedömning av hur det går med införandet av ERTMS (debatt)
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten (debatt)
 7.Första omröstningsomgången
 8.Utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten (fortsättning på debatten)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Situationen i Nicaragua (debatt)
 11.Förtrycket av oppositionen i Turkiet, särskilt HDP (debatt)
 12.Utländsk inblandning i demokratiska processer (debatt)
 13.EU:s globala system för människorättsliga sanktioner (EU:s Magnitskijlag) (debatt)
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 15.Situationen i Tigray, Etiopien (debatt)
 16.Andra omröstningsomgången
 17.Situationen i Tigray, Etiopien (fortsättning på debatten)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Genèvekonventionens 70-årsjubileum (debatt)
 20.Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2021-2027 ***II - Fonden för integrerad gränsförvaltning: instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering 2021-2027 ***II (debatt)
 21.Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (debatt)
 22.Informationssystemet för viseringar (VIS): handläggning av viseringsansökningar ***II - Informationssystemet för viseringar (VIS): villkor för åtkomst till andra EU-informationssystem för VIS ***II (debatt)
 23.Röstförklaringar
 24.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (198 kb) Närvarolista (49 kb) Omröstningsresultat (342 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (9456 kb) 
 
Protokoll (198 kb) Närvarolista (49 kb) Omröstningsresultat (342 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (9456 kb) 
 
Protokoll (80 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (138 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (176 kb) 
 
Protokoll (299 kb) Närvarolista (78 kb) Omröstningsresultat (221 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1496 kb) 
Senaste uppdatering: 21 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy