Indeks 
Zapisnik
XML 199kPDF 298kWORD 80k
Utorak, 6. srpnja 2021. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izlaganje o programu aktivnosti slovenskog predsjedništva (rasprava)
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Instrument za povezivanje Europe 2021. - 2027. ***II - Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže ***II - Sigurnost željeznica i signalizacija: ocjena aktualnog stanja u pogledu uvođenja ERTMS-a (rasprava)
 5.Sastav odbora i izaslanstava
 6.Izrada smjernica za primjenu općeg sustava uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (rasprava)
 7.Prvi krug glasovanja
 8.Izrada smjernica za primjenu općeg sustava uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (nastavak rasprave)
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Stanje u Nikaragvi (rasprava)
 11.Represija nad oporbom u Turskoj, posebice nad Narodnom demokratskom partijom (HDP) (rasprava)
 12.Vanjsko upletanje u demokratske procese (rasprava)
 13.Globalni režim sankcija EU-a u području ljudskih prava (europski Zakon Magnicki) (rasprava)
 14.Objava rezultata glasovanja
 15.Stanje u Tigrayu, Etiopija (rasprava)
 16.Drugi krug glasovanja
 17.Stanje u Tigrayu, Etiopija (nastavak rasprave)
 18.Nastavak dnevne sjednice
 19.70. obljetnica Ženevske konvencije (rasprava)
 20.Fond za azil, migracije i integraciju 2021. - 2027. ***II - Fond za integrirano upravljanje granicama: instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza 2021. - 2027. ***II (rasprava)
 21.Godišnje izvješće o funkcioniranju schengenskog područja (rasprava)
 22.Vizni informacijski sustav (VIS): obrada viza ***II - Vizni informacijski sustav (VIS): uvjeti za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe VIS-a ***II (rasprava)
 23.Obrazloženja glasovanja
 24.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 25.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 26.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:01 h.


2. Izlaganje o programu aktivnosti slovenskog predsjedništva (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izlaganje o programu aktivnosti slovenskog predsjedništva (2021/2728(RSP))

Janez Janša (predsjedatelj Vijeća) i Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije) dali su izjave.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Malik Azmani, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ID-a, Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika The Left, i Lívia Járóka, nezavisna zastupnica.

Govorio je Janez Janša.

Govorili su Romana Tomc, Tanja Fajon, Stéphane Séjourné i Jordi Solé.

PREDSJEDA: Roberta METSOLA
potpredsjednica

Govorili su Gilles Lebreton, Geert Bourgeois, Pernando Barrena Arza, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Simona Bonafè, Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Angel Dzhambazki, Vangelis Meimarakis, Mohammed Chahim, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Karlo Ressler, Eric Andrieu, Siegfried Mureşan, Marek Belka i Milan Zver.

Govorili su Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) i Janez Janša.

Rasprava je zaključena.


3. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1. izvješća

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/77/EZ o utvrđivanju višegodišnjih financijskih smjernica za upravljanje imovinom EZUČ-a u likvidaciji i, po završetku likvidacije, imovinom Istraživačkog fonda za ugljen i čelik (COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)) - BUDG - : Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

- *** Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/76/EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice (09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)) - BUDG - : Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

2. preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EZ) br. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 i (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP, u svrhu reforme viznog informacijskog sustava (05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)) - LIBE - : Paulo Rangel (A9-0207/2021)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 i (EU) 2019/818 u pogledu utvrđivanja uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe viznog informacijskog sustava (05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)) - LIBE - : Paulo Rangel (A9-0208/2021)


4. Instrument za povezivanje Europe 2021. - 2027. ***II - Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže ***II - Sigurnost željeznica i signalizacija: ocjena aktualnog stanja u pogledu uvođenja ERTMS-a (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014. [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelji: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Izvješće o sigurnosti željeznica i signalizaciji: ocjena aktualnog stanja u pogledu uvođenja Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) [2019/2191(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Dominique Riquet predstavili su preporuke za drugo čitanje.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Izaskun Bilbao Barandica predstavila je izvješće

Govorila je Adina-Ioana Vălean (povjerenica Komisije).

Govorili su Cristian-Silviu Buşoi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel García Muñoz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Morten Petersen, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ciarán Cuffe, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Roman Haider, u ime Kluba zastupnika ID-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sandra Pereira, u ime Kluba zastupnika The Left, Mario Furore, nezavisni zastupnik, Barbara Thaler, Miapetra Kumpula-Natri, Jan-Christoph Oetjen, Marie Toussaint, Julie Lechanteux, Izabela-Helena Kloc, Leila Chaibi, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andris Ameriks, Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Massimiliano Salini, Riho Terras i Jörgen Warborn.

Govorila je Adina-Ioana Vălean.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16 zapisnika od 6.7.2021. (amandmani - A9-0219/2021); točka 16 zapisnika od 6.7.2021. (konačno glasovanje - A9-0181/2021)

Objava rezultata glasovanja: točka 2 zapisnika od 7.7.2021. (amandmani - A9-0219/2021); točka 2 zapisnika od 7.7.2021. (konačno glasovanje - A9-0181/2021).

Predsjedatelj je priopćio da u skladu s člancima 67. i 68. Poslovnika nisu podneseni zahtjevi za odbijanje ni amandmani u vezi sa sljedećim stajalištem Vijeća u prvom čitanju:

- Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije mreže TEN-T [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)].

Stajalište Vijeća stoga se smatra odobrenim.

Prijedlog akta time je usvojen (P9_TA(2021)0318).
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 1)


5. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjedatelj je priopćio da je predsjednik Parlamenta od Kluba zastupnika The Left primio sljedeće odluke kojima se mijenja sastav odbora i izaslanstava:

odbor TRAN: João Pimenta Lopes

odbor PECH: João Pimenta Lopes

Izaslanstvo za odnose s Palestinom: João Pimenta Lopes

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: João Pimenta Lopes

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.


6. Izrada smjernica za primjenu općeg sustava uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (rasprava)

Izvješće o izradi smjernica za primjenu općeg režima uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije [2021/2071(INI)] - Odbor za proračune - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelji: Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa predstavili su izvješće.

Govorio je Terry Reintke (izvjestiteljica za mišljenje odbora LIBE).

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su José Manuel Fernandes, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Maria Grapini, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

(Nastavak rasprave: točka 8 zapisnika od 6.7.2021.)


7. Prvi krug glasovanja

Parlament će glasovati o privremenom sporazumu o:

Upotreba tehnologija za obradu podataka u svrhu borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu (privremeno odstupanje od Direktive 2002/58/EZ) ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o privremenom odstupanju od određenih odredbi Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehnologija koje pružatelji brojevno neovisnih interpersonalnih komunikacijskih usluga upotrebljavaju za obradu osobnih i drugih podataka u svrhu borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Priznavanje svjedodžbi trećih zemalja u unutarnjoj plovidbi ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/2397 u pogledu datuma primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Andris Ameriks (A9-0210/2021);

Nacrt izmjene proračuna br. 3/2021: višak iz financijske godine 2020.
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2021 Europske unije za financijsku godinu 2021. kojim se unosi višak iz financijske godine 2020. [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021);

Agencija Europske unije za temeljna prava ***
Preporuka o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 168/2007 o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Lukas Mandl (A9-0227/2021);

Interbus ugovor: Protokol o međunarodnom linijskom i posebnom linijskom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0176/2021).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Zaštita financijskih interesa EU-a - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2019. [2020/2246(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Fond za unutarnju sigurnost ***II
Preporuka za drugo čitanje o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021);

Izmjene Poslovnika Europskog parlamenta
Izvješće o izmjeni članaka 99., 197., 213., 214., 222., 223., 230. i 235. i Priloga V. Poslovnika Europskog parlamenta i o umetanju novog članka 106.a [2021/2048(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2020.
Izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2020. [2020/2124(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019. [2020/2245(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A9-0222/2021).

Glasovanje je bilo moguće do 14:15 h.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 19 h (točka 14 zapisnika od 6.7.2021.).


8. Izrada smjernica za primjenu općeg sustava uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (nastavak rasprave)

Izvješće o izradi smjernica za primjenu općeg režima uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije [2021/2071(INI)] - Odbor za proračune - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelji: Eider Gardiazabal Rubial i Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Početak rasprave: točka 6 zapisnika od 6.7.2021.)

Govorili su Moritz Körner, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Daniel Freund, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joachim Kuhs, u ime Kluba zastupnika ID-a, Bogdan Rzońca, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Silvia Modig, u ime Kluba zastupnika The Left, Tamás Deutsch, nezavisni zastupnik, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Pierre Karleskind, Alexandra Geese, Hélène Laporte, Zbigniew Kuźmiuk, Clara Ponsatí Obiols, Janusz Lewandowski i Eero Heinäluoma.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7 zapisnika od 7.7.2021. (amandmani); točka 20 zapisnika od 7.7.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 18 zapisnika od 7.7.2021. (amandmani); točka 4 zapisnika od 8.7.2021. (konačno glasovanje)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:29 h.)


PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:03 h.


10. Stanje u Nikaragvi (rasprava)

Izjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Nikaragvi (2021/2777(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

Govorili su Leopoldo López Gil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Javi López, u ime Kluba zastupnika S&D-a, María Soraya Rodríguez Ramos, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Campomenosi, u ime Kluba zastupnika ID-a, Hermann Tertsch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manu Pineda, u ime Kluba zastupnika The Left, Antoni Comín i Oliveres, nezavisni zastupnik, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, David McAllister, Pedro Marques, Dita Charanzová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica i Alicia Homs Ginel.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

- Leopoldo López Gil, Michael Gahler, David McAllister, Antonio Tajani, Paulo Rangel, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White i Isabel Wiseler-Lima, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Nikaragvi (2021/2777(RSP)) (B9-0400/2021);

- Pedro Marques i Javi López, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Nikaragvi (2021/2777(RSP)) (B9-0401/2021);

- Manu Pineda, u ime Kluba zastupnika The Left, o stanju u Nikaragvi (2021/2777(RSP)) (B9-0402/2021);

- Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Joanna Kopcińska, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Nikaragvi (2021/2777(RSP)) (B9-0403/2021);

- Tilly Metz, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Francisco Guerreiro i Diana Riba i Giner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Nikaragvi (2021/2777(RSP)) (B9-0404/2021);

- Javier Nart, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Nicola Danti, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew, o stanju u Nikaragvi (2021/2777(RSP)) (B9-0405/2021).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6 zapisnika od 8.7.2021. (amandmani); točka 13 zapisnika od 8.7.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 11 zapisnika od 8.7.2021. (amandmani); točka 18 zapisnika od 8.7.2021. (konačno glasovanje)


11. Represija nad oporbom u Turskoj, posebice nad Narodnom demokratskom partijom (HDP) (rasprava)

Izjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Represija nad oporbom u Turskoj, posebice nad Narodnom demokratskom partijom (HDP) (2021/2788(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

Govorili su Gheorghe-Vlad Nistor, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nacho Sánchez Amor, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Sergey Lagodinsky, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Thierry Mariani, u ime Kluba zastupnika ID-a, Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Özlem Demirel, u ime Kluba zastupnika The Left, i Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

- Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques i Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o represiji nad oporbom u Turskoj, posebice nad Narodnom demokratskom partijom (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0406/2021);

- Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou i Manu Pineda, u ime Kluba zastupnika The Left, o represiji nad oporbom u Turskoj, posebice nad Narodnom demokratskom partijom (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0407/2021);

- Anna Fotyga, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski i Eugen Jurzyca, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o represiji nad oporbom u Turskoj, posebice nad Narodnom demokratskom partijom (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0408/2021);

- Sergey Lagodinsky, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Jordi Solé, François Alfonsi, Henrike Hahn, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Diana Riba i Giner i Francisco Guerreiro, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o represiji nad oporbom u Turskoj, posebice nad Narodnom demokratskom partijom (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0409/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew, o represiji nad oporbom u Turskoj, posebice nad Narodnom demokratskom partijom (HDP) (2021/2788(RSP)) (B9-0410/2021);

- Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor i Željana Zovko, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o represiji nad oporbom u Turskoj, posebice nad Narodnom demokratskom partijom (HDP)) (2021/2788(RSP)) (B9-0411/2021).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6 zapisnika od 8.7.2021. (amandmani); točka 13 zapisnika od 8.7.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 11 zapisnika od 8.7.2021. (amandmani); točka 19 zapisnika od 8.7.2021. (konačno glasovanje)


12. Vanjsko upletanje u demokratske procese (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000035/2021 koje je postavio Raphaël Glucksmann, u ime Posebnog odbora za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Vanjsko upletanje u demokratske procese (B9-0025/2021) (2021/2662(RSP))

Raphaël Glucksmann obrazložio je pitanje.

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) odgovorio je na pitanje.

PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica

Govorili su Sandra Kalniete, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pierfrancesco Majorino, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nathalie Loiseau, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Viola Von Cramon-Taubadel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Dreosto, u ime Kluba zastupnika ID-a, Dace Melbārde, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Clare Daly, u ime Kluba zastupnika The Left, Vladimír Bilčík, Andreas Schieder, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Thierry Mariani, Dominik Tarczyński, Javier Zarzalejos, Włodzimierz Cimoszewicz, Morten Løkkegaard, Nicolaus Fest, Michiel Hoogeveen, Lukas Mandl, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Sunčana Glavak, Evin Incir, Sandro Gozi, Eugen Tomac, Nacho Sánchez Amor, Barry Andrews, Isabel Santos i Heidi Hautala.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Rasprava je zaključena.


13. Globalni režim sankcija EU-a u području ljudskih prava (europski Zakon Magnicki) (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000047/2021 koje je postavio David McAllister i Maria Arena, u ime odbora AFET, Komisiji: Globalni režim sankcija EU-a u području ljudskih prava (europski Zakon Magnicki) (B9-0028/2021) (2021/2563(RSP))

Pitanje za usmeni odgovor O-000048/2021 koje je postavio David McAllister i Maria Arena, u ime odbora AFET, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Globalni režim sankcija EU-a u području ljudskih prava (europski Zakon Magnicki) (B9-0029/2021) (2021/2563(RSP))

David McAllister i Maria Arena obrazložili su pitanja.

Anže Logar (predsjedatelj Vijeća) odgovorio je na pitanje u ime potpredsjednika Komisije / Viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, María Soraya Rodríguez Ramos, u ime Kluba zastupnika Renew-a, i Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

Govorili su Jérôme Rivière, u ime Kluba zastupnika ID-a, Bert-Jan Ruissen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Idoia Villanueva Ruiz, u ime Kluba zastupnika The Left, Ivan Vilibor Sinčić, nezavisni zastupnik, Isabel Wiseler-Lima, Nacho Sánchez Amor, Katalin Cseh, Heidi Hautala, Maximilian Krah, Kosma Złotowski, Milan Uhrík, Radosław Sikorski, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Ivan David, Elżbieta Kruk, Fabio Massimo Castaldo, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Ilhan Kyuchyuk, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino, Barry Andrews, Alexander Alexandrov Yordanov, Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Mónica Silvana González, Janina Ochojska, Andrius Kubilius i Miriam Lexmann.

Govorio je Anže Logar.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- David McAllister i Maria Arena, u ime odbora AFET, Globalni režim sankcija EU-a u području ljudskih prava (europski Zakon Magnicki) (2021/2563(RSP)) (B9-0371/2021).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7 zapisnika od 7.7.2021. (amandmani); točka 20 zapisnika od 7.7.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 18 zapisnika od 7.7.2021. (amandmani); točka 4 zapisnika od 8.7.2021. (konačno glasovanje)


PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

14. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Upotreba tehnologija za obradu podataka u svrhu borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu (privremeno odstupanje od Direktive 2002/58/EZ) ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o privremenom odstupanju od određenih odredbi Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehnologija koje pružatelji brojevno neovisnih interpersonalnih komunikacijskih usluga upotrebljavaju za obradu osobnih i drugih podataka u svrhu borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2021)0319)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 2)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Priznavanje svjedodžbi trećih zemalja u unutarnjoj plovidbi ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/2397 u pogledu datuma primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica [COM(2021)0071 - C9-0026/2021- 2021/0039(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)0320)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 3)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Nacrt izmjene proračuna br. 3/2021: višak iz financijske godine 2020.
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2021 Europske unije za financijsku godinu 2021. kojim se unosi višak iz financijske godine 2020. [09904/2021 - C9-0232/2021- 2021/0102(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)321)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 4)

Agencija Europske unije za temeljna prava ***
Preporuka o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 168/2007 o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava [09827/2021 - C9-0243/2021- 2020/0112(APP)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG UREDBE VIJEĆA

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)322)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 5)

Interbus ugovor: Protokol o međunarodnom linijskom i posebnom linijskom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima ***
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima [11441/2020 - C9-0027/2021- 2020/0258(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0176/2021)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Odobren jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2021)323)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 6)

Zaštita financijskih interesa EU-a - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2019. [2020/2246(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0337)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 20)

Fond za unutarnju sigurnost ***II
Preporuka za drugo čitanje o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost [06488/1/2021 - C9-0227/2021- 2018/0250(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

(za odbacivanje ili izmjenu stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)

PRIJEDLOG ODBIJANJA STAJALIŠTA VIJEĆA

Odbijeno
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 7)

Stajalište Vijeća stoga je proglašeno odobrenim.

Prijedlog akta time je usvojen (P9_TA(2021)324).

Izmjene Poslovnika Europskog parlamenta
Izvješće o izmjeni članaka 99., 197., 213., 214., 222., 223., 230. i 235. i Priloga V. Poslovnika Europskog parlamenta i o umetanju novog članka 106.a [2021/2048(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(Za prihvaćanje amandmana potrebna je kvalificirana većina.)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0330)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 13)

Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2020.
Izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2020. [2020/2124(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0331)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 14)

Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019. [2020/2245(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2021)0332)
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 15)

Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

(za odbacivanje ili izmjenu stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)

PRIJEDLOG ODBIJANJA STAJALIŠTA VIJEĆA

Odbijeno
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 8)

Stajalište Vijeća stoga je proglašeno odobrenim.

Prijedlog akta time je usvojen (P9_TA(2021)0325).


15. Stanje u Tigrayu, Etiopija (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Stanje u Tigrayu, Etiopija (2021/2778(RSP))

Anže Logar (predsjedatelj Vijeća) i Janez Lenarčič (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Hannes Heide, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernard Guetta, u ime Kluba zastupnika Renew-a, i Michèle Rivasi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Beata Kempa, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

(Nastavak rasprave: točka 17 zapisnika od 6.7.2021.)


16. Drugi krug glasovanja

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Sigurnost željeznica i signalizacija: ocjena aktualnog stanja u pogledu uvođenja ERTMS-a
Izvješće o sigurnosti željeznica i signalizaciji: ocjena aktualnog stanja u pogledu uvođenja Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) [2019/2191(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021);

Aspekti i posljedice pandemije bolesti COVID-19 povezani s trgovinom
Izvješće o aspektima i posljedicama pandemije bolesti COVID-19 povezanima s trgovinom [2020/2117(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: dodjela provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje značenja izraza iz određenih odredaba te direktive *
Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu dodjele provedbenih ovlasti Komisiji za utvrđivanje značenja izraza iz određenih odredaba te direktive [COM(2020)0749 - C9-0002/2021- 2020/0331(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Irene Tinagli (A9-0201/2021);

Izmjene Poslovnika Europskog parlamenta
Izvješće o izmjeni članaka 99., 197., 213., 214., 222., 223., 230. i 235. i Priloga V. Poslovnika Europskog parlamenta i o umetanju novog članka 106.a [2021/2048(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021);

Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2020.
Izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2020. [2020/2124(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021);

Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019. [2020/2245(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A9-0215/2021);

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: genetski modificirana soja DAS-81419-2
Prijedlog rezolucije koji je podnio odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-81419-2, sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D073421/01 ; 2021/2759(RSP)) (B9-0372/2021) - Nadležni zastupnici: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp i Sirpa Pietikäinen;

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: genetski modificirana soja DAS-81419-2 × DAS–44406–6
Prijedlog rezolucije koji je podnio odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-81419-2 × DAS-44406-6, sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D073422/01 ; 2021/2760(RSP)) (B9-0373/2021) - Nadležni zastupnici: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp i Sirpa Pietikäinen;

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena 1507, MIR162, MON810 i NK603
Prijedlog rezolucije koji je podnio odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena 1507, MIR162, MON810 i NK603, sastoje se ili su proizvedeni od njega, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D073423/01 ; 2021/2765(RSP)) (B9-0374/2021) - Nadležni zastupnici: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp i Sirpa Pietikäinen;

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz Bt 11 (SYN-BTØ11-1)
Prijedlog rezolucije koji je podnio odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt 11 (SYN-BTØ11-1), sastoje se ili su proizvedeni od njega u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D073424/01 ; 2021/2761(RSP)) (B9-0375/2021) - Nadležni zastupnici: Martin Häusling, Günther Sidl, Anja Hazekamp i Sirpa Pietikäinen;

Zaštita financijskih interesa EU-a - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2019. [2020/2246(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Caterina Chinnici (A9-0209/2021);

Utjecaj priobalnih vjetroelektrana i drugih sustava za proizvodnju obnovljive energije na sektor ribarstva
Izvješće o utjecaju priobalnih vjetroelektrana i drugih sustava za proizvodnju obnovljive energije na sektor ribarstva [2019/2158(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Peter van Dalen (A9-0184/2021).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Dijalozi s građanima i sudjelovanje građana u donošenju odluka EU-a
Izvješće o dijalozima s građanima i sudjelovanju građana u donošenju odluka EU-a [2020/2201(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Helmut Scholz (A9-0213/2021);

Suradnja EU-a i NATO-a u kontekstu transatlantskih odnosa
Izvješće o suradnji EU-a i NATO-a u kontekstu transatlantskih odnosa [2020/2257(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021);

Starenje Starog kontinenta – mogućnosti i izazovi povezani s politikom starenja poslije 2020.
Izvješće o starenju Starog kontinenta - mogućnosti i izazovi povezani s politikom starenja poslije 2020. [2020/2008(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Beata Szydło (A9-0194/2021);

Uspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014. [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelji: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Dominique Riquet (A9-0219/2021).

Glasovanje je bilo moguće do 20:45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavit će se u srijedu 7. srpnja 2021. u 9:00 (točka 2 zapisnika od 7.7.2021.).


17. Stanje u Tigrayu, Etiopija (nastavak rasprave)

Izjave Vijeća i Komisije: Stanje u Tigrayu, Etiopija (2021/2778(RSP))

(Početak rasprave: točka 15 zapisnika od 6.7.2021.)

Govorili su Idoia Villanueva Ruiz, u ime Kluba zastupnika The Left, György Hölvényi, Tonino Picula, Jan-Christoph Oetjen, Pierrette Herzberger-Fofana, Elżbieta Kruk, Frances Fitzgerald, Maria Arena, Ignazio Corrao, Željana Zovko, Carlos Zorrinho, Krzysztof Hetman, Evin Incir, Tom Vandenkendelaere i Isabel Santos.

Govorili su Janez Lenarčič (povjerenik Komisije) i Anže Logar (predsjedatelj Vijeća).

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 20:00.)


PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

18. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 20:31.


19. 70. obljetnica Ženevske konvencije (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: 70. obljetnica Ženevske konvencije (2021/2779(RSP))

Anže Logar (predsjedatelj Vijeća) i Ylva Johansson (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su Leopoldo López Gil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Fabienne Keller, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Damien Carême, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika The Left, i Kostas Papadakis, nezavisni zastupnik.

Govorili su Ylva Johansson i Anže Logar.

Rasprava je zaključena.


20. Fond za azil, migracije i integraciju 2021. - 2027. ***II - Fond za integrirano upravljanje granicama: instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza 2021. - 2027. ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Tanja Fajon predstavila je preporuke za drugo čitanje.

Govorila je Ylva Johansson (povjerenica Komisije).

Govorili su Jeroen Lenaers, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cyrus Engerer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan-Christoph Oetjen, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Tineke Strik, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Peter Kofod, u ime Kluba zastupnika ID-a, Joachim Stanisław Brudziński, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika The Left, Mislav Kolakušić, nezavisni zastupnik, Tom Vandenkendelaere, Domènec Ruiz Devesa, Fabienne Keller, Diana Riba i Giner, Jaak Madison, Beata Kempa, Milan Uhrík, Lena Düpont, Bettina Vollath, Laura Huhtasaari, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Jordan Bardella, Karlo Ressler i Gerolf Annemans.

Govorila je Ylva Johansson.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7 zapisnika od 7.7.2021. (A9-0220/2021).

Objava rezultata glasovanja: točka 17 zapisnika od 7.7.2021. (A9-0220/2021).

Predsjedateljica je priopćila da u pogledu sljedećeg stajališta Vijeća u prvom čitanju nisu podneseni zahtjevi za odbijanje niti amandmani u skladu s člancima 67. i 68. Poslovnika:

- Uspostava Fonda za azil, migracije i integraciju [06486/2/2021 - C9-0225/2021- 2018/0248(COD)].

Stajalište Vijeća stoga se smatra odobrenim.

Prijedlog akta time je usvojen (P9_TA(2021)0326).

(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 9.).


21. Godišnje izvješće o funkcioniranju schengenskog područja (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o funkcioniranju schengenskog područja [2019/2196(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Tanja Fajon predstavila je izvješće.

Govorila je Ylva Johansson (povjerenica Komisije).

Govorili su Paulo Rangel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ondřej Kovařík, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gwendoline Delbos-Corfield, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Charlie Weimers, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Clare Daly, u ime Kluba zastupnika The Left, Vladimír Bilčík, Juan Fernando López Aguilar, Tineke Strik, Rob Rooken, Karlo Ressler, Isabel Santos, Eugen Tomac, Tonino Picula i Sunčana Glavak.

Govorila je Ylva Johansson.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7 zapisnika od 7.7.2021. (amandmani); točka 20 zapisnika od 7.7.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 18 zapisnika od 7.7.2021. (amandmani); točka 4 zapisnika od 8.7.2021. (konačno glasovanje)


22. Vizni informacijski sustav (VIS): obrada viza ***II - Vizni informacijski sustav (VIS): uvjeti za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe VIS-a ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EZ) br. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 i (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP, u svrhu reforme viznog informacijskog sustava [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 i (EU) 2019/818 u pogledu utvrđivanja uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe viznog informacijskog sustava [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

Paulo Rangel predstavio je preporuke za drugo čitanje.

Govorila je Ylva Johansson (povjerenica Komisije).

Govorili su Juan Fernando López Aguilar, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Joachim Stanisław Brudziński, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Clare Daly, u ime Kluba zastupnika The Left.

Govorila je Ylva Johansson.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7 zapisnika od 7.7.2021..

Objava rezultata glasovanja: točka 18 zapisnika od 7.7.2021..


23. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


24. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


25. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 694.731/OJME).


26. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:54.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Járóka Lívia, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McAllister David, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Ispričani:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 21. siječnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti