Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 12k
Středa, 7. července 2021 - Štrasburk

7. První hlasování
CRE

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/76/ES, kterým se stanoví opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství [09399/2021 - C9-0242/2021- 2020/0142(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021);

Správa aktiv ESUO v likvidaci a správa majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocel *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/77/ES, kterým se stanoví víceleté finanční základní směry pro správu aktiv ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace pro správu majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocel [COM(2020)0321 - C9-0216/2020- 2020/0143(NLE)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Vízový informační systém (VIS): vyřizování víz***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 a (EU) 2019/1896 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV za účelem reformy Vízového informačního systému [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Paulo Rangel (A9-0207/2021);

Vízový informační systém (VIS): podmínky pro přístup k jiným informačním systémům EU pro účely VIS ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup k jiným informačním systémům EU pro účely Vízového informačního systému [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Paulo Rangel (A9-0208/2021);

Vytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU
Zpráva o vytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU [2021/2071(INI)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A9-0226/2021);

Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv (unijní Magnitského zákon)
Návrh usnesení B9-0371/2021;

Fond pro integrovanou správu hranic – Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky na období 2021–2027 ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A9-0220/2021);

Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru
Zpráva o výroční zprávě o fungování schengenského prostoru [2019/2196(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Dialog s občany a zapojení občanů do rozhodovacího procesu EU
Zpráva o dialogu s občany a zapojení občanů do rozhodovacího procesu EU [2020/2201(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Helmut Scholz (A9-0213/2021);

Spolupráce mezi EU a NATO v rámci transatlantických vztahů
Zpráva o spolupráci mezi EU a NATO v rámci transatlantických vztahů [2020/2257(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021);

Stárnutí starého kontinentu – možnosti a výzvy spojené s politikou zaměřenou na stárnutí po roce 2020
Zpráva o stárnutí starého kontinentu: možnosti a výzvy spojené s politikou zaměřenou na stárnutí po roce 2020 [2020/2008(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Beata Szydło (A9-0194/2021).

Hlasovat bylo možné do 14:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 19:00 (bod 18 zápisu ze dne 7.7.2021).

Poslední aktualizace: 25. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí