Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 12k
Miercuri, 7 iulie 2021 - Strasbourg

7. Prima sesiune de votare
Stenograma

Parlamentul este invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului privind consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel ***
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/76/CE de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel [09399/2021 - C9-0242/2021- 2020/0142(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021);

Gestionarea activelor CECO în lichidare și a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/77/CE de stabilire a orientărilor financiare multianuale pentru gestionarea activelor Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) în lichidare și, după încheierea lichidării, a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel [COM(2020)0321 - C9-0216/2020- 2020/0143(NLE)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Sistemul de informații privind vizele (VIS): prelucrarea cererilor de viză***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (CE) nr. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 și (UE) 2019/1896 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziilor 2004/512/CE și 2008/633/JAI ale Consiliului, în scopul reformării Sistemului de informații privind vizele [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Paulo Rangel (A9-0207/2021);

Sistemul de informații privind vizele (VIS): condițiile de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate VIS ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 și (UE) 2019/818 în ceea ce privește stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopuri legate de Sistemul de informații privind vizele [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Paulo Rangel (A9-0208/2021);

Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii
Raport referitor la elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii [2021/2071(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa (A9-0226/2021);

Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE)
Propunere de rezoluție B9-0371/2021;

Fondul de management integrat al frontierelor: Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A9-0220/2021);

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen
Raport referitor la Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen [2019/2196(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE
Raport referitor la dialogurile cu cetățenii și participarea cetățenilor la procesul decizional al UE [2020/2201(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Helmut Scholz (A9-0213/2021);

Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice
Raport referitor la cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice [2020/2257(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021);

Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020
Raport referitor la îmbătrânirea populației vechiului continent – posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020 [2020/2008(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Beata Szydło (A9-0194/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 14.15.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 19.00 (punctul 18 al PV din 7.7.2021).

Ultima actualizare: 25 noiembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate