Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Сряда, 7 юли 2021 г. - Страсбург

11. Работна програма на Комисията за 2022 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Работна програма на Комисията за 2022 г. (2021/2781(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Jan Olbrycht, от името на групата PPE, Simona Bonafè, от името на групата S&D, Malik Azmani, от името на групата Renew, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Philippe Olivier, от името на групата ID, Hermann Tertsch, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата The Left, и Daniela Rondinelli, независима.

Изказа се Maroš Šefčovič.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 25 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност