Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Středa, 7. července 2021 - Štrasburk

12. Aktuální stav provádění nařízení o digitálním certifikátu EU COVID (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Aktuální stav provádění nařízení o digitálním certifikátu EU COVID (2021/2782(RSP))

Didier Reynders (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu Renew, Tineke Strik za skupinu Verts/ALE, Annalisa Tardino za skupinu ID, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu The Left, Peter Liese, Birgit Sippel, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Nicolaus Fest, Beata Mazurek, Nathalie Colin-Oesterlé, Heléne Fritzon, Frédérique Ries, Gunnar Beck, Anna Zalewska, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Simona Baldassarre, Jiří Pospíšil, Łukasz Kohut, Nicola Danti, Dita Charanzová a Nicolae Ştefănuță.

Vystoupil Didier Reynders.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 25. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí