Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Woensdag 7 juli 2021 - Straatsburg

12. Stand van zaken wat betreft de tenuitvoerlegging van de verordeningen betreffende het digitale EU-COVID-certificaat (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Stand van zaken wat betreft de tenuitvoerlegging van de verordeningen betreffende het digitale EU-COVID-certificaat (2021/2782(RSP))

Didier Reynders (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Annalisa Tardino, namens de ID-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de Fractie The Left, Peter Liese, Birgit Sippel, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Nicolaus Fest, Beata Mazurek, Nathalie Colin-Oesterlé, Heléne Fritzon, Frédérique Ries, Gunnar Beck, Anna Zalewska, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Simona Baldassarre, Jiří Pospíšil, Łukasz Kohut, Nicola Danti, Dita Charanzová en Nicolae Ştefănuță.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders.

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 25 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid