Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Środa, 7 lipca 2021 r. - Strasburg

12. Aktualna sytuacja w zakresie wdrażania przepisów dotyczących unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Aktualna sytuacja w zakresie wdrażania przepisów dotyczących unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (2021/2782(RSP))

Didier Reynders (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy Renew, Tineke Strik w imieniu grupy Verts/ALE, Annalisa Tardino w imieniu grupy ID, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy The Left, Peter Liese, Birgit Sippel, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Nicolaus Fest, Beata Mazurek, Nathalie Colin-Oesterlé, Heléne Fritzon, Frédérique Ries, Gunnar Beck, Anna Zalewska, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Simona Baldassarre, Jiří Pospíšil, Łukasz Kohut, Nicola Danti, Dita Charanzová i Nicolae Ştefănuță.

Głos zabrał Didier Reynders.

PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności