Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Streda, 7. júla 2021 - Štrasburg

12. Aktuálny stav vykonávania nariadení o digitálnom COVID preukaze EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Aktuálny stav vykonávania nariadení o digitálnom COVID preukaze EÚ (2021/2782(RSP))

Didier Reynders (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew, Tineke Strik v mene skupiny Verts/ALE, Annalisa Tardino v mene skupiny ID, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst, v mene skupiny The Left, Peter Liese, Birgit Sippel, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Nicolaus Fest, Beata Mazurek, Nathalie Colin-Oesterlé, Heléne Fritzon, Frédérique Ries, Gunnar Beck, Anna Zalewska, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Simona Baldassarre, Jiří Pospíšil, Łukasz Kohut, Nicola Danti, Dita Charanzová a Nicolae Ştefănuță.

V rozprave vystúpil Didier Reynders.

PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 21. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia