Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0321(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0216/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0216/2021

Συζήτηση :

PV 07/07/2021 - 13
PV 07/07/2021 - 15
CRE 07/07/2021 - 13
CRE 07/07/2021 - 15

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 20/01/2022 - 3
CRE 20/01/2022 - 3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0351
P9_TA(2022)0006

Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο

13. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και τη διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Ο Nicolás González Casares παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Stella Kyriakides (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν ο Cristian-Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η Heléne Fritzon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και η Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας Renew.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2021)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου