Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0321(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0216/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0216/2021

Συζήτηση :

PV 07/07/2021 - 13
PV 07/07/2021 - 15
CRE 07/07/2021 - 13
CRE 07/07/2021 - 15

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 20/01/2022 - 3
CRE 20/01/2022 - 3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0351
P9_TA(2022)0006

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 - Στρασβούργο

15. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ***I (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και τη διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2021)

Παρεμβαίνουν οι Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Silvia Sardone, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Joanna Kopcińska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Jytte Guteland, Véronique Trillet-Lenoir, Jutta Paulus, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Ivan Vilibor Sinčić, Bartosz Arłukowicz, Ivo Hristov, Mikuláš Peksa, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sara Cerdas, Mislav Kolakušić, Lídia Pereira και Alessandra Moretti.

Παρεμβαίνει η Stella Kyriakides (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2021 (τροπολογίες)· σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2021 (τροπολογίεςσημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου