Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0321(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0216/2021

Ingediende teksten :

A9-0216/2021

Debatten :

PV 07/07/2021 - 13
PV 07/07/2021 - 15
CRE 07/07/2021 - 13
CRE 07/07/2021 - 15

Stemmingen :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 20/01/2022 - 3
CRE 20/01/2022 - 3

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0351
P9_TA(2022)0006

Notulen
XML 5k
Woensdag 7 juli 2021 - Straatsburg

15. Europees Geneesmiddelenbureau ***I (voortzetting van het debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Begin van het debat: punt 13 van de notulen van 7.7.2021)

Het woord wordt gevoerd door Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Silvia Sardone, namens de ID-Fractie, Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de Fractie The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Jytte Guteland, Véronique Trillet-Lenoir, Jutta Paulus, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Ivan Vilibor Sinčić, Bartosz Arłukowicz, Ivo Hristov, Mikuláš Peksa, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sara Cerdas, Mislav Kolakušić, Lídia Pereira en Alessandra Moretti.

Het woord wordt gevoerd door Stella Kyriakides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 20 van de notulen van 7.7.2021 (amendementen); punt 6 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 4 van de notulen van 8.7.2021 (amendementen); punt 11 van de notulen van 8.7.2021 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 25 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid