Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0321(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0216/2021

Predkladané texty :

A9-0216/2021

Rozpravy :

PV 07/07/2021 - 13
PV 07/07/2021 - 15
CRE 07/07/2021 - 13
CRE 07/07/2021 - 15

Hlasovanie :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 20/01/2022 - 3
CRE 20/01/2022 - 3

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0351
P9_TA(2022)0006

Zápisnica
XML 5k
Streda, 7. júla 2021 - Štrasburg

15. Európska agentúra pre lieky ***I (pokračovanie rozpravy)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(začiatok rozpravy: bod 13 zápisnice zo dňa 7.7.2021)

Vystúpili títo poslanci: Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Silvia Sardone v mene skupiny ID, Joanna Kopcińska v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná, v mene skupiny The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezaradený poslanec, Peter Liese, Jytte Guteland, Véronique Trillet-Lenoir, Jutta Paulus, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Ivan Vilibor Sinčić, Bartosz Arłukowicz, Ivo Hristov, Mikuláš Peksa, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sara Cerdas, Mislav Kolakušić, Lídia Pereira a Alessandra Moretti.

V rozprave vystúpila Stella Kyriakides (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 20 zápisnice zo dňa 7.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 6 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 4 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 11 zápisnice zo dňa 8.7.2021 (záverečné hlasovanie).

Posledná úprava: 21. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia