Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2196(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0183/2021

Forhandlinger :

PV 06/07/2021 - 21
CRE 06/07/2021 - 21

Afstemninger :

PV 07/07/2021 - 18
PV 08/07/2021 - 4
CRE 08/07/2021 - 4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0350

Protokol
XML 21k
Onsdag den 7. juli 2021 - Strasbourg

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

18. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden ***
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2003/76/EF om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden [09399/2021 - C9-0242/2021- 2020/0142(APP)] - Budgetudvalget. Ordfører: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved enkelt afstemning (P9_TA(2021)0340)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

Forvaltning af aktiverne i EKSF under afvikling og af Kul- og Stålforskningsfondens aktiver *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2003/77/EF om fastsættelse af de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af Kul- og Stålforskningsfondens aktiver [COM(2020)0321 - C9-0216/2020- 2020/0143(NLE)] - Budgetudvalget. Ordfører: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved enkelt afstemning (P9_TA(2021)0341)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

Visuminformationssystemet (VIS): behandling af visumansøgninger***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 og (EU) 2019/1896 og om ophævelse af Rådets afgørelse 2004/512/EF og 2008/633/RIA, med henblik på reform af visuminformationssystemet [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for at ændre eller forkaste Rådets holdning)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF RÅDETS HOLDNING

Forkastet
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

Rådets holdning betragtedes således som godkendt.

Den foreslåede retsakt var således vedtaget. (P9_TA(2021)0342)

Visuminformationssystem (VIS): betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på VIS ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818, for så vidt angår fastlæggelse af betingelserne for at tilgå andre EU-informationssystemer med henblik på visuminformationssystem [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for at ændre eller forkaste Rådets holdning)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF RÅDETS HOLDNING

Forkastet
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

Rådets holdning betragtedes således som godkendt.

Den foreslåede retsakt var således vedtaget. (P9_TA(2021)0343)

Udarbejdelse af retningslinjer for anvendelsen af den generelle konditionalitetsordning for beskyttelse af Unionens budget
Betænkning om udarbejdelse af retningslinjer for anvendelsen af den generelle konditionalitetsordning for beskyttelse af Unionens budget [2021/2071(INI)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0348)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

Den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner (EU's Magnitskij-lov)
Forslag til beslutning B9-0371/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0349)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

Fond for Integreret Grænseforvaltning: Instrument for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpoliti 2021-2027k ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for at forkaste Rådets holdning)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF RÅDETS HOLDNING

Forkastet
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

Rådets holdning betragtedes således som godkendt.

Den foreslåede retsakt var således vedtaget. (P9_TA(2021)0344)

Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer
Betænkning om den årlige rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer [2019/2196(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0350)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

Borgerdialog og borgernes deltagelse i EU's beslutningstagning
Betænkning om borgerdialog og borgernes deltagelse i EU's beslutningstagning [2020/2201(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0345)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

Samarbejdet mellem EU og NATO inden for rammerne af de transatlantiske forbindelser
Betænkning om samarbejdet mellem EU og NATO inden for rammerne af de transatlantiske forbindelser [2020/2257(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0346)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

Det gamle kontinents tiltagende aldring - muligheder og udfordringer i forbindelse med aldringspolitik efter 2020
Betænkning om det gamle kontinents tiltagende aldring - muligheder og udfordringer i forbindelse med aldringspolitik efter 2020 [2020/2008(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Beata Szydło (A9-0194/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING (EMPL)

Vedtaget (P9_TA(2021)0347)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

Seneste opdatering: 25. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik