Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 5k
Onsdag den 7. juli 2021 - Strasbourg

20. Anden afstemningsrunde
CRE

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Det Europæiske Lægemiddelagentur ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af Det Europæiske Lægemiddelagenturs rolle i forbindelse med kriseberedskab og krisestyring med hensyn til lægemidler og medicinsk udstyr [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Et nyt EFR for forskning og innovation
Forslag til beslutning B9-0370/2021.

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Udarbejdelse af retningslinjer for anvendelsen af den generelle konditionalitetsordning for beskyttelse af Unionens budget
Betænkning om udarbejdelse af retningslinjer for anvendelsen af den generelle konditionalitetsordning for beskyttelse af Unionens budget [2021/2071(INI)] - Budgetudvalget - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial og Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner (EU's Magnitskij-lov)
Forslag til beslutning B9-0371/2021

Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer
Betænkning om den årlige rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer [2019/2196(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 20.45.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den følgende dag, torsdag den 8. juli 2021 kl. 09.00 (punkt 2 i protokollen af 8.7.2021).

Seneste opdatering: 25. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik