Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 5k
Kolmapäev, 7. juuli 2021 - Strasbourg

20. Teine hääletusvoor
CRE

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Euroopa Ravimiamet ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Ravimiameti suuremat rolli kriisiks valmisolekus ja kriisiohjamises ravimite ja meditsiiniseadmete valdkonnas [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Liidu üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2030 ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Uus Euroopa teadusruum teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks
Resolutsiooni ettepanek B9-0370/2021.

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Suuniste koostamine üldise tingimuslikkuse korra kohaldamiseks liidu eelarve kaitse eesmärgil
Raport liidu eelarve kaitsmiseks kehtestatud üldise tingimuslikkuse korra kohaldamise suuniste koostamise kohta [2021/2071(INI)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial ja Petri Sarvamaa (A9-0226/2021);

Kogu maailmas rakendatav inimõiguste rikkujate vastane ELi sanktsioonirežiim (ELi Magnitski akt)
Resolutsiooni ettepanek B9-0371/2021;

Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne
Raport Schengeni ala toimimist käsitleva aastaaruande kohta [2019/2196(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Hääletuse lõpp kell 20.45.

Toimus hääletus.

Hääletuste tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval ehk neljapäeval, 8. juulil 2021 kell 9.00 (8.7.2021 protokolli punkt 2).

Viimane päevakajastamine: 25. november 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika