Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 5k
Trečiadienis, 2021 m. liepos 7 d. - Strasbūras

20. Antrasis balsavimas
CRE

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Europos vaistų agentūra ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didesnio Europos vaistų agentūros vaidmens pasirengimo vaistų ir medicinos priemonių krizei ir jos valdymo srityje [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2030 m. ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė (EMTE)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0370/2021.

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų bendros tvarkos taikymo gairių parengimas
Pranešimas dėl Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų bendros tvarkos taikymo gairių parengimo [2021/2071(INI)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa (A9-0226/2021);

ES visuotinis sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimas (ES Magnitskio aktas)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0371/2021;

Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita
Pranešimas: Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita [2019/2196(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Balsavimas vyks iki 20.45 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2021 m. liepos 8 d., ketvirtadienis, 09.00 val. (2021 07 08 protokolo 2 punktas).

Atnaujinta: 2022 m. kovo 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika