Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 5k
Trešdiena, 2021. gada 7. jūlijs - Strasbūra

20. Otrais balsošanas laiks
CRE

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

Eiropas Zāļu aģentūra ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pastiprinātu Eiropas Zāļu aģentūras lomu attiecībā uz zālēm un medicīniskajām ierīcēm krīžgatavības un krīžu pārvaldības kontekstā [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Nicolás González Casares (A9-0216/2021).

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2030. gadam [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021).

Jauna EPT pētniecībai un inovācijai
Rezolūcijas priekšlikums B9-0370/2021.

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Vadlīniju izveide attiecībā uz vispārējā nosacītības režīma piemērošanu Savienības budžeta aizsardzībai
Ziņojums par vadlīniju izveidi attiecībā uz vispārējā nosacītības režīma piemērošanu Savienības budžeta aizsardzībai [2021/2071(INI)] - Budžeta komiteja - Budžeta kontroles komiteja. Referenti: Eider Gardiazabal Rubial un Petri Sarvamaa (A9-0226/2021).

ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms (ES Magņitska akts)
Rezolūcijas priekšlikums B9-0371/2021.

Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību
Ziņojums par gada ziņojumu par Šengenas zonas darbību [2019/2196(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 20.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, ceturtdien, 2021. gada 8. jūlijā, plkst. 9.00 (8.7.2021. protokola 2. punkts).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 25. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika