Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 6k
Miercuri, 7 iulie 2021 - Strasbourg

20. A doua sesiune de votare
CRE

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Agenția Europeană pentru Medicamente ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030 ***I
Raport referitor a propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030 [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Un nou SEC pentru cercetare și inovare
Propunere de rezoluție B9-0370/2021.

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii
Raport referitor la elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii [2021/2071(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa (A9-0226/2021);

Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului (Legea Magnițki a UE)
Propunere de rezoluție B9-0371/2021;

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen
Raport referitor la Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen [2019/2196(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 20.45.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine joi 8 iulie 2021 la 9.00 (punctul 2 al PV din 8.7.2021).

Ultima actualizare: 25 noiembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate