Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Středa, 7. července 2021 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování
 3.Předložení dokumentů
 4.Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 24.–25. června 2021 (rozprava)
 5.Jednání předcházející 1. čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
 6.Porušování práva EU a práv občanů z řad LGBTIQ v Maďarsku v důsledku přijatých legislativních změn ze strany maďarského parlamentu – Výsledky slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkajících se Polska a Maďarska, která se konala 22. června (rozprava)
 7.První hlasování
 8.Porušování práva EU a práv občanů z řad LGBTIQ v Maďarsku v důsledku přijatých legislativních změn ze strany maďarského parlamentu – Výsledky slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkajících se Polska a Maďarska, která se konala 22. června (pokračování rozpravy)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Členství ve výborech a v delegacích
 11.Pracovní program Komise na rok 2022 (rozprava)
 12.Aktuální stav provádění nařízení o digitálním certifikátu EU COVID (rozprava)
 13.Evropská agentura pro léčivé přípravky ***I (rozprava)
 14.Změna pořadu jednání
 15.Evropská agentura pro léčivé přípravky ***I (pokračování rozpravy)
 16.Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 ***I (rozprava)
 17.Nový EVP pro výzkum a inovace (rozprava)
 18.Oznámení výsledků hlasování
 19.Nový EVP pro výzkum a inovace (pokračování rozpravy)
 20.Druhé hlasování
 21.Nový EVP pro výzkum a inovace (pokračování rozpravy)
 22.Pokračování denního zasedání
 23.Vytvoření chráněných antarktických mořských oblastí a zachování biologické rozmanitosti Jižního oceánu (rozprava)
 24.Revize makroekonomického legislativního rámce (rozprava)
 25.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 26.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 27.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 28.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 29.Vysvětlení hlasování
 30.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 31.Pořad jednání příštího denního zasedání
 32.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (219 kb) Prezenční listina (49 kb) Výsledky hlasování (341 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (7053 kb) 
 
Zápis (219 kb) Prezenční listina (49 kb) Výsledky hlasování (341 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (7053 kb) 
 
Zápis (86 kb) Prezenční listina (12 kb) Výsledky hlasování (92 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (132 kb) 
 
Zápis (322 kb) Prezenční listina (79 kb) Výsledky hlasování (233 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1114 kb) 
Poslední aktualizace: 25. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí