Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 7. juli 2021 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 3.Modtagne dokumenter
 4.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 24.-25. juni 2021 (forhandling)
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning)
 6.Tilsidesættelse af EU-retten og LGBTIQ-borgeres rettigheder i Ungarn som følge af de lovændringer, der er vedtaget i det ungarske parlament - Resultatet af høringerne den 22. juni i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn (forhandling)
 7.Første afstemningsrunde
 8.Tilsidesættelse af EU-retten og LGBTIQ-borgeres rettigheder i Ungarn som følge af de lovændringer, der er vedtaget i det ungarske parlament - Resultatet af høringerne den 22. juni i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn (fortsat forhandling)
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Kommissionens arbejdsprogram for 2022 (forhandling)
 12.Status over gennemførelsen af reglerne for EU's digitale covid-certifikat (forhandling)
 13.Det Europæiske Lægemiddelagentur ***I (forhandling)
 14.Ændring af dagsordenen
 15.Det Europæiske Lægemiddelagentur ***I (fortsat forhandling)
 16.Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 ***I (forhandling)
 17.Et nyt EFR for forskning og innovation (forhandling)
 18.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 19.Et nyt EFR for forskning og innovation (fortsat forhandling)
 20.Anden afstemningsrunde
 21.Et nyt EFR for forskning og innovation (fortsat forhandling)
 22.Genoptagelse af mødet
 23.Etablering af beskyttede havområder i Antarktis og bevarelse af biodiversiteten i Det Sydlige Ishav (forhandling)
 24.Revision af de makroøkonomiske lovgivningsrammer (forhandling)
 25.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 26.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 27.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 28.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 29.Stemmeforklaringer
 30.Stemmerettelser og -intentioner
 31.Dagsorden for næste møde
 32.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (219 kb) Tilstedeværelsesliste (49 kb) Afstemningsresultater (340 kb) Afstemning ved navneopråb (7053 kb) 
 
Protokol (219 kb) Tilstedeværelsesliste (49 kb) Afstemningsresultater (340 kb) Afstemning ved navneopråb (7053 kb) 
 
Protokol (85 kb) Tilstedeværelsesliste (12 kb) Afstemningsresultater (92 kb) Afstemning ved navneopråb (132 kb) 
 
Protokol (325 kb) Tilstedeværelsesliste (78 kb) Afstemningsresultater (222 kb) Afstemning ved navneopråb (1115 kb) 
Seneste opdatering: 25. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik