Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 7 juli 2021 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Ingekomen stukken
 4.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 24 en 25 juni 2021 (debat)
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 6.Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen - De uitkomst van de hoorzittingen van 22 juni in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (debat)
 7.Eerste stemming
 8.Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen - De uitkomst van de hoorzittingen van 22 juni in het kader van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije (voortzetting van het debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.Werkprogramma van de Commissie voor 2022 (debat)
 12.Stand van zaken wat betreft de tenuitvoerlegging van de verordeningen betreffende het digitale EU-COVID-certificaat (debat)
 13.Europees Geneesmiddelenbureau ***I (debat)
 14.Wijziging van de agenda
 15.Europees Geneesmiddelenbureau ***I (voortzetting van het debat)
 16.Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 ***I (debat)
 17.Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (debat)
 18.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 19.Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (voortzetting van het debat)
 20.Tweede stemming
 21.Een nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie (voortzetting van het debat)
 22.Hervatting van de vergadering
 23.Vaststelling van Antarctische beschermde mariene gebieden (MPA’s) en behoud van de biodiversiteit in de Zuidelijke Oceaan (debat)
 24.Herziening van het macro-economische wetgevingskader (debat)
 25.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 26.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 27.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 28.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 29.Stemverklaringen
 30.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 31.Agenda van de volgende vergadering
 32.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (223 kb) Presentielijst (49 kb) Uitslag van de stemming (343 kb) Hoofdelijke stemming (7053 kb) 
 
Notulen (223 kb) Presentielijst (49 kb) Uitslag van de stemming (343 kb) Hoofdelijke stemming (7053 kb) 
 
Notulen (85 kb) Presentielijst (12 kb) Uitslag van de stemming (90 kb) Hoofdelijke stemming (132 kb) 
 
Notulen (330 kb) Presentielijst (77 kb) Uitslag van de stemming (227 kb) Hoofdelijke stemming (1114 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 25 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid