Index 
Jegyzőkönyv
XML 220kPDF 330kWORD 86k
2021. július 7., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Az Európai Tanács 2021. június 24–25-i ülésének következtetései (vita)
 5.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke) (intézkedések)
 6.Az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak megsértése Magyarországon a magyar Országgyűlésben elfogadott jogszabályváltozások következtében – Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, június 22-i, Lengyelországot és Magyarországot érintő meghallgatások eredménye (vita)
 7.Első szavazási kör
 8.Az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak megsértése Magyarországon a magyar Országgyűlésben elfogadott jogszabályváltozások következtében - Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, június 22-i, Lengyelországot és Magyarországot érintő meghallgatások eredménye (a vita folytatása)
 9.Az ülés folytatása
 10.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 11.A Bizottság 2022. évi munkaprogramja (vita)
 12.Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendeletek végrehajtásának jelenlegi állása (vita)
 13.Európai Gyógyszerügynökség ***I (vita)
 14.A napirend módosítása
 15.Európai Gyógyszerügynökség ***I (a vita folytatása)
 16.A 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési program ***I (vita)
 17.Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában (vita)
 18.A szavazás eredményének bejelentése
 19.Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában (a vita folytatása)
 20.Második szavazási kör
 21.Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában (a vita folytatása)
 22.Az ülés folytatása
 23.Antarktiszi védett tengeri területek létrehozása és a Déli-óceán biodiverzitásának megőrzése (vita)
 24.A makrogazdasági jogalkotási keret felülvizsgálata (vita)
 25.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 26.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 27.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
 28.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 29.A szavazáshoz fűzött indokolások
 30.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 31.A következő ülésnap napirendje
 32.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.03-kor nyitják meg.

Felszólal: Sophia in 't Veld, aki elítéli a tegnap Amszterdamban meglőtt és megsebesített Peter R. de Vries, holland újságíró ellen elkövetett támadást (az elnök azt válaszolja, hogy a Parlament szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet).


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Vasútbiztonság és jelzőrendszerek: az ERTMS kiépítése jelenlegi állásának értékelése
Jelentés a vasútbiztonságról és a jelzőrendszerekről: az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) kiépítése jelenlegi állásának értékelése [2019/2191(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2021)0327)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A Covid19-járvány kereskedelmi vonatkozásai és következményei
Jelentés a Covid19 kereskedelmi vonatkozásairól és következményeiről [2020/2117(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2021)0328)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

Közös hozzáadottértékadó-rendszer: egyes rendelkezésekben használt kifejezések jelentésének meghatározására vonatkozó végrehajtási hatáskörök Bizottságra ruházása *
Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek az említett irányelv egyes rendelkezéseiben használt kifejezések jelentésének meghatározására vonatkozó végrehajtási hatáskörök Bizottságra ruházása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2020)0749 - C9-0002/2021- 2020/0331(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elfogadva (P9_TA(2021)0329)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A Parlament eljárási szabályzatának módosítása
Jelentés az Európai Parlament eljárási szabályzata 99., 197., 213., 214., 222., 223., 230., 235. cikkének és V. mellékletének módosításáról, valamint új, 106a. cikkel történő kiegészítéséről [2021/2048(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P9_TA(2021)0330)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

Az új rendelkezések a következő ülés első napján lépnek hatályba, kivéve a 213. cikk (1) bekezdésének és 223. cikkének módosításait, amelyek a 2024-re tervezett következő európai parlementi választásokat követő ülés megnyitásakor lépnek hatályba.

Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2020. évi éves jelentés
Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről – 2020. évi éves jelentés [2020/2124(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0331)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzése – 2019. évi éves jelentés
Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről – 2019. évi éves jelentés [2020/2245(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0332)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított DAS-81419-2 szójabab
Állásfoglalási indítvány B9-0372/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0333)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított DAS-81419-2 × DAS–44406–6 szójabab
Állásfoglalási indítvány B9-0373/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0334)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 kukorica és a géntechnológiával módosított, az 1507, a MIR162, a MON810 és az NK603 egyszeres genetikai események közül kettőt vagy hármat ötvöző kukorica
Állásfoglalási indítvány B9-0374/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0335)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított Bt 11 kukorica (SYN-BTØ11-1)
Állásfoglalási indítvány B9-0375/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0336)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

Az EU pénzügyi érdekeinek védelme - Csalás elleni küzdelem - 2019. évi éves jelentés
Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem – 2019. évi éves jelentés [2020/2246(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0337)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

Az offshore szélparkok és egyéb megújuló energiarendszerek hatása a halászati ágazatra
Jelentés az offshore szélparkok és egyéb megújuló energiarendszerek halászati ágazatra gyakorolt hatásáról [2019/2158(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P9_TA(2021)0338)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

Civil párbeszéd és polgári részvétel az EU döntéshozatalában
Jelentés a civil párbeszédről és a polgári részvételről az EU döntéshozatalában [2020/2201(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0345)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

Az EU és a NATO közötti együttműködés a transzatlanti kapcsolatok összefüggésében
Jelentés az EU és a NATO közötti együttműködésről a transzatlanti kapcsolatok összefüggésében [2020/2257(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0346)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

Az öreg kontinens elöregedése – az idősödéssel kapcsolatos politika 2020 utáni lehetőségei és kihívásai
Jelentés az öreg kontinens elöregedéséről – az idősödéssel kapcsolatos politika 2020 utáni lehetőségei és kihívásai [2020/2008(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Beata Szydło (A9-0194/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0347)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz **II
Ajánlás második olvasatra az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az (EU) 1316/2013 és az (EU) 283/2014 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadók: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu és Dominique Riquet (A9-0219/2021)

(A Tanács álláspontjának módosításához vagy elutasításához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)

JAVASLAT A TANÁCSI ÁLLÁSPONT ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva
(„A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

A Tanács álláspontja tehát elfogadottnak tekintendő.

A jogi aktust tehát elfogadják. (P9_TA(2021)0339)


3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a DEC 15/2021. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N9-0048/2021 - C9-0239/2021 - 2021/2095(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 14/2021. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N9-0049/2021 - C9-0241/2021 - 2021/2096(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 7/2021. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (N9-0050/2021 - C9-0255/2021 - 2021/2104(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 8/2021. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (N9-0051/2021 - C9-0256/2021 - 2021/2105(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés a makrogazdasági jogalkotási keret felülvizsgálatáról az európai reálgazdaságra gyakorolt hatás fokozása, valamint a döntéshozatal és a demokratikus ellenőrzés átláthatóbbá tétele érdekében (2020/2075(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Margarida Marques (A9-0212/2021)


4. Az Európai Tanács 2021. június 24–25-i ülésének következtetései (vita)

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács 2021. június 24–25-i ülésének következtetései (2021/2729(RSP))

Charles Michel (az Európai Tanács elnöke) és Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a The Left képviselőcsoport nevében, Miroslav Radačovský, független, és Siegfried Mureşan.

ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA alelnök

Felszólal Simona Bonafè, Tineke Strik, Harald Vilimsky, Beata Szydło, Nikolaj Villumsen, Sabrina Pignedoli, Paulo Rangel, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Mara Bizzotto, Assita Kanko, Marisa Matias, Antoni Comín i Oliveres, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Sergey Lagodinsky, Filip De Man, Robert Roos, Chris MacManus, Gál Kinga, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Anna Bonfrisco, Johan Van Overtveldt, Dorien Rookmaker, Benoît Lutgen, Pietro Bartolo, Jordan Bardella, Nicola Procaccini, Karlo Ressler, Andrius Kubilius, Kathleen Van Brempt, Lefteris Christoforou, Victor Negrescu, François-Xavier Bellamy és Andreas Schieder.

Felszólal Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Charles Michel.

A vitát berekesztik.


5. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke) (intézkedések)

Az elnök közli, hogy nem juttatott el hozzá kérelmet a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport a 2021. július 5-i, hétfői jegyzőkönyvben bejelentett, intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló határozattal kapcsolatban (2021.7.5-i jegyzőkönyv, 8. pont ).

A TRAN bizottság az eljárási szabályzat 71. cikkének (1) bekezdése szerinti határidő leteltét követően megkezdhette a tárgyalásokat.


6. Az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak megsértése Magyarországon a magyar Országgyűlésben elfogadott jogszabályváltozások következtében – Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, június 22-i, Lengyelországot és Magyarországot érintő meghallgatások eredménye (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak megsértése Magyarországon a magyar Országgyűlésben elfogadott jogszabályváltozások következtében (2021/2780(RSP))

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, június 22-i, Lengyelországot és Magyarországot érintő meghallgatások eredménye (2021/2789(RSP))

Anže Logar (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Liesje Schreinemacher, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Joachim Stanisław Brudziński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a The Left képviselőcsoport nevében, Hidvéghi Balázs, független, Andrzej Halicki, Cyrus Engerer, Guy Verhofstadt, Gwendoline Delbos-Corfield, Jérôme Rivière, Jorge Buxadé Villalba, Konstantinos Arvanitis, Tiziana Beghin, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Ramona Strugariu, Sylwia Spurek, Paolo Borchia, Jadwiga Wiśniewska, Silvia Modig, Győri Enikő, Isabel Wiseler-Lima, Marc Angel, Sophia in 't Veld, Diana Riba i Giner, Tom Vandendriessche, Patryk Jaki, Seán Kelly, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Kim Van Sparrentak, Susanna Ceccardi, Hölvényi György, Robert Biedroń, Cseh Katalin, Damian Boeselager, Michaela Šojdrová, Bettina Vollath, Moritz Körner, Salima Yenbou, Jiří Pospíšil, Valérie Hayer, Marcel Kolaja és Magdalena Adamowicz.

(A vita folytatása: 2021.7.7-i jegyzőkönyv, 8. pont )


7. Első szavazási kör

A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbiakról:

Az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések ***
Ajánlás az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló 2003/76/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [09399/2021 - C9-0242/2021- 2020/0142(APP)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021);

A felszámolás alatt álló ESZAK, valamint a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeinek kezelése *
Jelentés a felszámolás alatt álló ESZAK eszközeinek, valamint a felszámolást követően a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeinek kezelésére vonatkozó többéves pénzügyi iránymutatások megállapításáról szóló 2003/77/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0321 - C9-0216/2020- 2020/0143(NLE)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021).

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

Vízuminformációs Rendszer (VIS): a vízumkérelmek feldolgozása***II
Ajánlás második olvasatra a Vízuminformációs Rendszer megreformálásának céljából a 767/2008/EK, a 810/2009/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1860, az (EU) 2018/1861, az (EU) 2019/817 és az (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Paulo Rangel (A9-0207/2021);

Vízuminformációs Rendszer (VIS): egyéb uniós információs rendszerekhez a VIS céljából való hozzáférésre vonatkozó feltételek ***II
Ajánlás második olvasatra a 603/2013/EU, az (EU) 2016/794, az (EU) 2018/1862, az (EU) 2019/816 és az (EU) 2019/818 rendeletnek az egyéb uniós információs rendszerekhez a VIS céljából való hozzáférésre vonatkozó feltételek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Paulo Rangel (A9-0208/2021);

Az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszer alkalmazására vonatkozó iránymutatások létrehozása
Jelentés az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszer alkalmazására vonatkozó iránymutatások létrehozásáról [2021/2071(INI)] - Költségvetési Bizottság - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadók: Eider Gardiazabal Rubial és Petri Sarvamaa (A9-0226/2021);

Az EU globális emberi jogi szankciórendszere (uniós Magnyickij-törvény)
Állásfoglalási indítvány B9-0371/2021;

Integrált Határigazgatási Alap: a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköz 2021–2027 ***II
Ajánlás második olvasatra a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A9-0220/2021);

Éves jelentés a schengeni térség működéséről
Jelentés a schengeni térség működéséről szóló éves jelentésről [2019/2196(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

A Parlament zárószavazást tart a következő jelentésekről:

Civil párbeszéd és polgári részvétel az EU döntéshozatalában
Jelentés a civil párbeszédről és a polgári részvételről az EU döntéshozatalában [2020/2201(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Helmut Scholz (A9-0213/2021);

Az EU és a NATO közötti együttműködés a transzatlanti kapcsolatok összefüggésében
Jelentés az EU és a NATO közötti együttműködésről a transzatlanti kapcsolatok összefüggésében [2020/2257(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021);

Az öreg kontinens elöregedése – az idősödéssel kapcsolatos politika 2020 utáni lehetőségei és kihívásai
Jelentés az öreg kontinens elöregedéséről – az idősödéssel kapcsolatos politika 2020 utáni lehetőségei és kihívásai [2020/2008(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Beata Szydło (A9-0194/2021).

A szavazás vége: 14.15-kor

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 19.00-kor (2021.7.7-i jegyzőkönyv, 18. pont ).


8. Az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak megsértése Magyarországon a magyar Országgyűlésben elfogadott jogszabályváltozások következtében - Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, június 22-i, Lengyelországot és Magyarországot érintő meghallgatások eredménye (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak megsértése Magyarországon a magyar Országgyűlésben elfogadott jogszabályváltozások következtében (2021/2780(RSP))

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, június 22-i, Lengyelországot és Magyarországot érintő meghallgatások eredménye (2021/2789(RSP))

(A vita kezdete: 2021.7.7-i jegyzőkönyv, 6. pont )

Felszólal Pierre Karleskind, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Ivars Ijabs, Karen Melchior és Asger Christensen.

Felszólal Věra Jourová (a Bizottság alelnöke) és Anže Logar (a Tanács soros elnöke).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Isabel Wiseler-Lima és Jeroen Lenaers, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Cyrus Engerer, Juan Fernando López Aguilar, Katarina Barley és Marc Angel, az S&D képviselőcsoport nevében, Liesje Schreinemacher, Anna Júlia Donáth, Katalin Cseh, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Ramona Strugariu, Michal Šimečka és Pierre Karleskind, a Renew képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, Gwendoline Delbos-Corfield, Alexandra Geese, Rosa D’Amato, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Erik Marquardt, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Monika Vana, Eleonora Evi, Katrin Langensiepen, Piernicola Pedicini, Jutta Paulus, Anna Cavazzini, Tineke Strik, Daniel Freund és Sergey Lagodinsky, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Malin Björk, a The Left képviselőcsoport nevében, az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak a magyar Országgyűlés által elfogadott jogszabályváltozások következtében Magyarországon történő megsértéséről (2021/2780(RSP)) (B9-0412/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Ryszard Czarnecki, Margarita de la Pisa Carrión, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Mazurek, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Andrey Slabakov, Dominik Tarczyński, Cristian Terheş, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski és Ladislav Ilčić, az ECR képviselőcsoport nevében, és Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Enikő Győri, András Gyürk, Balázs Hidvéghi, Ádám Kósa, Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth és László Trócsányi, az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak a magyar Országgyűlés által elfogadott jogszabályváltozások következtében Magyarországon történő megsértéséről (2021/2780(RSP)) (B9-0413/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 6. pont (módosítások); 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 13. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 11. pont (módosítások); 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 19. pont (zárószavazás)

(Az ülést 13.28-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Marcel KOLAJA alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 15.01-kor folytatódik.


10. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök közli, hogy az ECR képviselőcsoport a küldöttségek összetételének módosítására vonatkozó alábbi határozatot jutatta el a Parlament elnökének:

PECH bizottság: Ladislav Ilčić

A határozat a mai naptól hatályos.


11. A Bizottság 2022. évi munkaprogramja (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság 2022. évi munkaprogramja (2021/2781(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Jan Olbrycht, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Simona Bonafè, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Malik Azmani, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Philippe Olivier, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Hermann Tertsch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a The Left képviselőcsoport nevében, és Daniela Rondinelli, független.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.


12. Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendeletek végrehajtásának jelenlegi állása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendeletek végrehajtásának jelenlegi állása (2021/2782(RSP))

Didier Reynders (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tineke Strik, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Annalisa Tardino, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a The Left képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Birgit Sippel, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Nicolaus Fest, Beata Mazurek, Nathalie Colin-Oesterlé, Heléne Fritzon, Frédérique Ries, Gunnar Beck, Anna Zalewska, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Simona Baldassarre, Jiří Pospíšil, Łukasz Kohut, Nicola Danti, Dita Charanzová és Nicolae Ştefănuță.

Felszólal: Didier Reynders.

ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

A vitát berekesztik.


13. Európai Gyógyszerügynökség ***I (vita)

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség által a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök tekintetében a válsághelyzetekre való felkészültség és a válságkezelés terén betöltött szerep megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Nicolás González Casares előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Stella Kyriakides (a Bizottság tagja).

Felszólal Cristian-Silviu Buşoi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Heléne Fritzon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Frédérique Ries, a(z) Renew képviselőcsoport nevében.

(A vita folytatása: 2021.7.7-i jegyzőkönyv, 15. pont )


14. A napirend módosítása

Az elnök a következő változtatást javasolja a napirendhez:

Szavazás a különbizottságok és a vizsgálóbizottság létszámáról: holnap, 2021. július 8-án, csütörtökön

Benyújtási határidők:

- Határozatra irányuló javaslat: ma, 2021. július 7., szerda, 17.30

- Módosítások: ma, 19.30

- Külön és részenkénti szavazásra irányuló kérések: ma, 21.30

A Parlament egyetért a javaslattal. A napirendet a fentiek szerint módosítják.


15. Európai Gyógyszerügynökség ***I (a vita folytatása)

Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség által a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök tekintetében a válsághelyzetekre való felkészültség és a válságkezelés terén betöltött szerep megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(A vita kezdete: 2021.7.7-i jegyzőkönyv, 13. pont )

Felszólal Tilly Metz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Silvia Sardone, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Joanna Kopcińska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a The Left képviselőcsoport nevében, Lefteris Nikolaou-Alavanos, független, Peter Liese, Jytte Guteland, Véronique Trillet-Lenoir, Jutta Paulus, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Ivan Vilibor Sinčić, Bartosz Arłukowicz, Ivo Hristov, Mikuláš Peksa, Tóth Edina, Nathalie Colin-Oesterlé, Sara Cerdas, Mislav Kolakušić, Lídia Pereira és Alessandra Moretti.

Felszólal: Stella Kyriakides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.7.7-i jegyzőkönyv, 20. pont (módosítások); 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 6. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 4. pont (módosítások); 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 11. pont (zárószavazás)


16. A 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési program ***I (vita)

Jelentés a 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Grace O'Sullivan előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja).

Felszólal Rovana Plumb (a TRAN bizottság véleményének előadója), Pär Holmgren (az AGRI bizottság véleményének előadója), Agnès Evren, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Demetris Papadakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és María Soraya Rodríguez Ramos, a(z) Renew képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal Marie Toussaint, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gianantonio Da Re, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Zalewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a The Left képviselőcsoport nevében, Tóth Edina, független, Peter Liese, Jytte Guteland, Emma Wiesner, Jutta Paulus, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lídia Pereira, Delara Burkhardt, Martin Hojsík, Ville Niinistö, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Marlene Mortler, Günther Sidl, Pierre Karleskind, Patryk Jaki és César Luena.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.7.7-i jegyzőkönyv, 20. pont (módosítások); 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 6. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 4. pont (módosítások); 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 11. pont (zárószavazás)


17. Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000031/2021 felteszi: Cristian-Silviu Buşoi, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában (B9-0026/2021)

Cristian-Silviu Buşoi kifejti a kérdést.

Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Maria da Graça Carvalho, a PPE képviselőcsoport nevében, Maria-Manuel Leitão-Marques, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ivars Ijabs, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, és Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

(A vita folytatása: 2021.7.7-i jegyzőkönyv, 19. pont és 2021.7.7-i jegyzőkönyv, 21. pont )


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

18. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések ***
Ajánlás az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló 2003/76/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [09399/2021 - C9-0242/2021- 2020/0142(APP)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0340)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

A felszámolás alatt álló ESZAK, valamint a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeinek kezelése *
Jelentés a felszámolás alatt álló ESZAK eszközeinek, valamint a felszámolást követően a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeinek kezelésére vonatkozó többéves pénzügyi iránymutatások megállapításáról szóló 2003/77/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0321 - C9-0216/2020- 2020/0143(NLE)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2021)0341)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

Vízuminformációs Rendszer (VIS): a vízumkérelmek feldolgozása***II
Ajánlás második olvasatra a Vízuminformációs Rendszer megreformálásának céljából a 767/2008/EK, a 810/2009/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1860, az (EU) 2018/1861, az (EU) 2019/817 és az (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

(A Tanács álláspontjának módosításához vagy elutasításához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)

JAVASLAT A TANÁCSI ÁLLÁSPONT ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva.
(„A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

A Tanács álláspontja tehát elfogadottnak tekintendő.

A jogi aktust tehát elfogadják. (P9_TA(2021)0342)

Vízuminformációs Rendszer (VIS): egyéb uniós információs rendszerekhez a VIS céljából való hozzáférésre vonatkozó feltételek ***II
Ajánlás második olvasatra a 603/2013/EU, az (EU) 2016/794, az (EU) 2018/1862, az (EU) 2019/816 és az (EU) 2019/818 rendeletnek az egyéb uniós információs rendszerekhez a VIS céljából való hozzáférésre vonatkozó feltételek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

(A Tanács álláspontjának módosításához vagy elutasításához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)

JAVASLAT A TANÁCSI ÁLLÁSPONT ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva
(„A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

A Tanács álláspontja tehát elfogadottnak tekintendő.

A jogi aktust tehát elfogadják. (P9_TA(2021)0343)

Az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszer alkalmazására vonatkozó iránymutatások létrehozása
Jelentés az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszer alkalmazására vonatkozó iránymutatások létrehozásáról [2021/2071(INI)] - Költségvetési Bizottság - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadók: Eider Gardiazabal Rubial és Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0348)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

Az EU globális emberi jogi szankciórendszere (uniós Magnyickij-törvény)
Állásfoglalási indítvány B9-0371/2021

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0349)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

Integrált Határigazgatási Alap: a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköz 2021–2027 ***II
Ajánlás második olvasatra a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

(A Tanács álláspontjának elutasításához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)

JAVASLAT A TANÁCSI ÁLLÁSPONT ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva
(„A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

A Tanács álláspontja tehát elfogadottnak tekintendő.

A jogi aktust tehát elfogadják. (P9_TA(2021)0344)

Éves jelentés a schengeni térség működéséről
Jelentés a schengeni térség működéséről szóló éves jelentésről [2019/2196(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2021)0350)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

Civil párbeszéd és polgári részvétel az EU döntéshozatalában
Jelentés a civil párbeszédről és a polgári részvételről az EU döntéshozatalában [2020/2201(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0345)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

Az EU és a NATO közötti együttműködés a transzatlanti kapcsolatok összefüggésében
Jelentés az EU és a NATO közötti együttműködésről a transzatlanti kapcsolatok összefüggésében [2020/2257(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2021)0346)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

Az öreg kontinens elöregedése – az idősödéssel kapcsolatos politika 2020 utáni lehetőségei és kihívásai
Jelentés az öreg kontinens elöregedéséről – az idősödéssel kapcsolatos politika 2020 utáni lehetőségei és kihívásai [2020/2008(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Beata Szydło (A9-0194/2021)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (EMPL bizottság)

Elfogadva. (P9_TA(2021)0347)
(„A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)


19. Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában (a vita folytatása)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000031/2021 felteszi: Cristian-Silviu Buşoi, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában (B9-0026/2021)

(A vita kezdete: 2021.7.7-i jegyzőkönyv, 17. pont )

Felszólal Elena Lizzi, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Izabela-Helena Kloc, az ECR képviselőcsoport nevében, Marc Botenga, a The Left képviselőcsoport nevében, Angelika Niebler, Josianne Cutajar, Mauri Pekkarinen, Krzysztof Jurgiel, Pernille Weiss, Lina Gálvez Muñoz, Henna Virkkunen, Patrizia Toia, Angelika Winzig és Carlos Zorrinho.

(A vita folytatása: 2021.7.7-i jegyzőkönyv, 21. pont )


20. Második szavazási kör

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

Európai Gyógyszerügynökség ***I
Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség által a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök tekintetében a válsághelyzetekre való felkészültség és a válságkezelés terén betöltött szerep megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

A 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési program ***I
Jelentés a 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában
Állásfoglalási indítvány B9-0370/2021.

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

Az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszer alkalmazására vonatkozó iránymutatások létrehozása
Jelentés az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszer alkalmazására vonatkozó iránymutatások létrehozásáról [2021/2071(INI)] - Költségvetési Bizottság - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadók: Eider Gardiazabal Rubial és Petri Sarvamaa (A9-0226/2021);

Az EU globális emberi jogi szankciórendszere (uniós Magnyickij-törvény)
Állásfoglalási indítvány B9-0371/2021;

Éves jelentés a schengeni térség működéséről
Jelentés a schengeni térség működéséről szóló éves jelentésről [2019/2196(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

A szavazás vége: 20.45

A szavazás megkezdődik.

A szavazások eredményét holnap, 2021. július 8-án, csütörtökön 09.00-kor jelentik be (2021.7.8-i jegyzőkönyv, 2. pont ).


21. Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában (a vita folytatása)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000031/2021 felteszi: Cristian-Silviu Buşoi, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában (B9-0026/2021)

(A vita kezdete: 2021.7.7-i jegyzőkönyv, 17. pont és 2021.7.7-i jegyzőkönyv, 19. pont )

Felszólal Krzysztof Hetman, Robert Hajšel és Tomislav Sokol.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Cristian-Silviu Buşoi, az ITRE bizottság nevében, az új EKT-ről a kutatás és az innováció szolgálatában (2021/2524(RSP)) (B9-0370/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.7.7-i jegyzőkönyv, 20. pont (módosítások); 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 6. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 4. pont (módosítások); 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 11. pont (zárószavazás)

(Az ülést 19.37-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

22. Az ülés folytatása

Az ülés 20.31-kor folytatódik.


23. Antarktiszi védett tengeri területek létrehozása és a Déli-óceán biodiverzitásának megőrzése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Antarktiszi védett tengeri területek létrehozása és a Déli-óceán biodiverzitásának megőrzése (2021/2757(RSP))

Anže Logar (a Tanács soros elnöke) és Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, César Luena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Catherine Chabaud, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Grace O'Sullivan, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bert-Jan Ruissen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a The Left képviselőcsoport nevében, Jytte Guteland, Pierre Karleskind, Francisco Guerreiro, Clara Aguilera, Stéphane Bijoux és Caroline Roose.

Felszólal Virginijus Sinkevičius és Anže Logar.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Sirpa Pietikäinen, a PPE képviselőcsoport nevében, César Luena, az S&D képviselőcsoport nevében, Catherine Chabaud, a Renew képviselőcsoport nevében, Grace O'Sullivan, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében és Anja Hazekamp, a The Left képviselőcsoport nevében, az antarktiszi védett tengeri területek létrehozásáról és a Déli-óceán biológiai sokféleségének megőrzéséről (2021/2757(RSP)) (B9-0369/2021).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 6. pont (módosítások); 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 13. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 11. pont (módosítások); 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 19. pont (zárószavazás)


24. A makrogazdasági jogalkotási keret felülvizsgálata (vita)

Jelentés a makrogazdasági jogalkotási keret felülvizsgálatáról az európai reálgazdaságra gyakorolt hatás fokozása, valamint a döntéshozatal és a demokratikus ellenőrzés átláthatóbbá tétele érdekében [2020/2075(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Margarida Marques előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja).

Felszólal Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jonás Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Billy Kelleher, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eugen Jurzyca, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a The Left képviselőcsoport nevében, Enikő Győri, független, Lídia Pereira, Joachim Schuster, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Michiel Hoogeveen, Dimitrios Papadimoulis, Othmar Karas, Brando Benifei, Ernest Urtasun, João Pimenta Lopes, Pedro Marques, Marek Belka és Lina Gálvez Muñoz.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 6. pont (módosítások); 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 13. pont (zárószavazás)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 11. pont (módosítások); 2021.7.8-i jegyzőkönyv, 19. pont (zárószavazás)


25. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 144. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Ahmadreza Djalali ügye Iránban (2021/2785(RSP))

- Dominique Bilde, az ID képviselőcsoport nevében , Ahmadreza Dzsalali ügyéről Iránban (B9-0381/2021);

- Marisa Matias, a The Left képviselőcsoport nevében, Ahmadreza Dzsalali ügyéről Iránban (B9-0382/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Ignazio Corrao és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ahmadreza Dzsalali ügyéről Iránban (B9-0383/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță és Ramona Strugariu, a Renew képviselőcsoport nevében, Ahmadreza Dzsalali ügyéről Iránban (B9-0386/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino és Jytte Guteland, az S&D képviselőcsoport nevében, Ahmadreza Dzsalali ügyéről Iránban (B9-0387/2021);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Jan Zahradil, Joanna Kopcińska, Ladislav Ilčić, Hermann Tertsch, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski és Bogdan Rzońca, az ECR képviselőcsoport nevében, Ahmadreza Dzsalali ügyéről Iránban (B9-0395/2021);

- Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere és Luděk Niedermayer, a PPE képviselőcsoport nevében, Ahmadreza Dzsalali ügyéről Iránban (B9-0399/2021).

II.   Hongkong, nevezetesen az Apple Daily hírlap ügye (2021/2786(RSP))

- Manu Pineda, a The Left képviselőcsoport nevében, Hongkongról, nevezetesen az Apple Daily hírlap ügyéről (B9-0384/2021);

- Reinhard Bütikofer, Henrike Hahn, Bronis Ropė, Saskia Bricmont, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Mounir Satouri, Yannick Jadot, Sven Giegold, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Sara Matthieu, Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield és Rosa D'Amato, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hongkongról, nevezetesen az Apple Daily hírlap ügyéről (B9-0385/2021);

- Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében, sur Hongkong, nevezetesen az Apple Daily hírlap ügye (B9-0388/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino és Evelyne Gebhardt, az S&D képviselőcsoport nevében, Hongkongról, nevezetesen az Apple Daily hírlap ügyéről (B9-0389/2021);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Alexandr Vondra és Witold Jan Waszczykowski, az ECR képviselőcsoport nevében, Hongkongról, nevezetesen az Apple Daily hírlap ügyéről (B9-0390/2021);

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer és Ioan-Rareş Bogdan, a PPE képviselőcsoport nevében, Hongkongról, nevezetesen az Apple Daily hírlap ügyéről (B9-0391/2021).

III.   A halálbüntetés Szaúd-Arábiában, nevezetesen Musztafa Hásim ed-Darvís és Abdelláh el-Hovajti ügye (2021/2787(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, a The Left képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről Szaúd-Arábiában, nevezetesen Musztafa Hásim ed-Darvís és Abdelláh el-Hovajti ügyéről (B9-0392/2021);

- Hannah Neumann, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Sven Giegold, Ignazio Corrao és Saskia Bricmont, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről Szaúd-Arábiában, nevezetesen Musztafa Hásim ed-Darvís és Abdelláh el-Hovajti ügyéről (B9-0393/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről Szaúd-Arábiában, nevezetesen Musztafa Hásim ed-Darvís és Abdelláh el-Hovajti ügyéről (B9-0394/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino és Marc Tarabella, az S&D képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről Szaúd-Arábiában, nevezetesen Musztafa Hásim ed-Darvís és Abdelláh el-Hovajti ügyéről (B9-0396/2021);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Jan Zahradil, Joanna Kopcińska, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca és Bogdan Rzońca, az ECR képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről Szaúd-Arábiában, nevezetesen Musztafa Hásim ed-Darvís és Abdelláh el-Hovajti ügyéről (B9-0397/2021);

- Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer és Ioan-Rareş Bogdan, a PPE képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről Szaúd-Arábiában, nevezetesen Musztafa Hásim ed-Darvís és Abdelláh el-Hovajti ügyéről (B9-0398/2021).

A felszólalási idő felosztása az eljárási szabályzat 171. cikke szerint történik.


26. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Projets d'actes délégués transmis au Parlement:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és VII. mellékletének módosításáról (C(2021)04146 - 2021/2772(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. június 23.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II., III. és IV. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (C(2021)04250 - 2021/2771(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. június 23.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1139 rendeletnek a 2021–2023-as időszakra vonatkozóan a balti-tengeri lazacra vonatkozó kirakodási kötelezettséggel kapcsolatos előírások tekintetében történő kiegészítéséről (C(2021)04330 - 2021/2770(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. június 22.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárműveknek az intelligens sebességszabályozó rendszerei tekintetében történő típusjóváhagyására, valamint e rendszerek önálló műszaki egységként történő típusjóváhagyására vonatkozó egyedi vizsgálati eljárásokra és műszaki követelményekre vonatkozó részletes szabályok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az említett rendelet II. mellékletének módosításáról (C(2021)04455 - 2021/2774(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. június 25.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek az állattartáshoz kapcsolódó támogatási rendszerek vagy az állattartáshoz kapcsolódó támogatási intézkedések keretében kiszabott szankciókra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról (C(2021)04462 - 2021/2773(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. június 23.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Covid19-járványra tekintettel a fenntartható vasúti piacot célzó intézkedések megállapításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1429 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt referencia-időszak meghosszabbításáról (C(2021)04611 - 2021/2775(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. június 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a járműkategória-megnevezéseket érintő, a típusjóváhagyással kapcsolatos jogszabályok módosításaiból eredő változásai tekintetében történő módosításáról (C(2021)04623 - 2021/2776(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. június 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/2201 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a norvég garnéla Skagerrakban folytatott halászatát érintő azonnali hatályú halászati tilalmak végrehajtására vonatkozó egyes szabályok tekintetében történő helyesbítéséről (C(2021)04733 - 2021/2790(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. június 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és IV. mellékletének a kicsapatott foszfátsókkal és azok származékaival mint az uniós termésnövelő anyagok összetevő-kategóriájával való kiegészítése céljából történő módosításáról (C(2021)04743 - 2021/2793(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. július 5.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), AGRI (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a harmadik országokkal kötött együttműködési megállapodások dokumentumsablonját tartalmazó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2021)04786 - 2021/2792(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2021. július 2.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


27. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedés tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, etirimol, pentiopirád, pikloram és Pseudomonas sp. DSMZ 13134 törzs megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D070113/06 - 2021/2791(RPS) - határidő: 2021. szeptember 2.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


28. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az 1/2021. számú előirányzat-átcsoportosítást – IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos.

A költségvetési rendelet 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a V/AB-02/T/21., V/AB-03/T/21., V/AB-04/C/21., V/AB-05/C/21., V/AB-06/C/21., V/AB-07/A/21. és V/AB-08/A/21. számú előirányzat-átcsoportosításokat – V. szakasz – Számvevőszék.

A költségvetési rendelet 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az INF 4/2021. és INF 6/2021. számú előirányzat-átcsoportosításokat – VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság.

A költségvetési rendelet 29. cikke (1) és (2) cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az 1-INF/2021. és 2-INF/2021. számú előirányzat-átcsoportosításokat – IV. szakasz – Bíróság.

A költségvetési rendelet 31. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a DEC 1/2021. számú előirányzat-átcsoportosítást – VII. szakasz – Régiók Bizottsága.

A költségvetési rendelet 31. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a DEC 13/2021. és DEC 14/2021. számú előirányzat-átcsoportosításokat – III. Szakasz – Bizottság.


29. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


30. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


31. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 694.731/OJJE).


32. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.10-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Járóka Lívia, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. november 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat