Rodyklė 
Protokolas
XML 220kPDF 324kWORD 87k
Trečiadienis, 2021 m. liepos 7 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 3.Gauti dokumentai
 4.2021 m. birželio 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
 5.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis) (tolesni veiksmai)
 6.ES teisės ir LGBTIQ piliečių teisių pažeidimai Vengrijoje dėl Vengrijos Nacionalinėje Asamblėjoje priimtų teisės aktų pakeitimų - Birželio 22 d. klausymų pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį dėl Lenkijos ir Vengrijos rezultatai (diskusijos)
 7.Pirmasis balsavimas
 8.ES teisės ir LGBTIQ piliečių teisių pažeidimai Vengrijoje dėl Vengrijos Nacionalinėje Asamblėjoje priimtų teisės aktų pakeitimų - Birželio 22 d. klausymų pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį dėl Lenkijos ir Vengrijos rezultatai (diskusijų tęsinys)
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 11.2022 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)
 12.ES skaitmeninio COVID pažymėjimo reglamentų įgyvendinimo dabartinė padėtis (diskusijos)
 13.Europos vaistų agentūra ***I (diskusijos)
 14.Darbotvarkės pakeitimas
 15.Europos vaistų agentūra ***I (diskusijų tęsinys)
 16.Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2030 m. ***I (diskusijos)
 17.Nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė (EMTE) (diskusijos)
 18.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 19.Nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė (EMTE) (diskusijų tęsinys)
 20.Antrasis balsavimas
 21.Nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė (EMTE) (diskusijų tęsinys)
 22.Posėdžio atnaujinimas
 23.Antarkties saugomų jūrų teritorijų nustatymas ir Pietų vandenyno biologinės įvairovės išsaugojimas (diskusijos)
 24.Makroekonominės teisės aktų sistemos peržiūra (diskusijos)
 25.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 26.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 27.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)
 28.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 29.Paaiškinimai dėl balsavimo
 30.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 31.Kito posėdžio darbotvarkė
 32.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.03 val.

Kalbėjo Sophia in 't Veld pasmerkė išpuolį prieš Nederlandų žurnalistą Peter R. de Vries, vakar pašautą Amsterdame. (pirmininkas atsakė, kad Parlamentas atidžiai seka susidariusią situaciją).


2. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Geležinkelių sauga ir signalizavimas: Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) diegimo padėties įvertinimas
Pranešimas: Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) diegimo padėties įvertinimas [2019/2191(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0327)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10)

Su prekyba susiję COVID-19 protrūkio aspektai ir pasekmės
Pranešimas: Su prekyba susiję COVID-19 protrūkio aspektai ir pasekmės [2020/2117(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0328)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 11)

Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas Komisijai siekiant nustatyti tam tikrose nuostatose vartojamų terminų reikšmę *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl įgyvendinimo įgaliojimų nustatyti tam tikrose Direktyvos 2006/112/EB nuostatose vartojamų terminų reikšmę suteikimo Komisijai iš dalies keičiama ta direktyva [COM(2020)0749 - C9-0002/2021- 2020/0331(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta (P9_TA(2021)0329)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 12)

Parlamento Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai
Pranešimas dėl Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 ir 235 straipsnio ir V priedo pakeitimų ir naujo 106a straipsnio pridėjimo [2021/2048(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2021)0330)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 13)

Naujosios nuostatos įsigalios pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną, išskyrus 213 straipsnio 1 dalies ir 223 straipsnio pakeitimus, kurie įsigalios prasidėjus pirmajai sesijai po kitų 2024 m.vyksiančių Europos Parlamento rinkimų.

Europos investicijų banko finansinė veikla - 2020 m. metinis pranešimas
Pranešimas dėl 2020 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos [2020/2124(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0331)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 14)

Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolė - 2019 m. metinis pranešimas
Pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės - 2019 m. metinis pranešimas [2020/2245(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0332)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 15)

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: Genetiškai modifikuotos sojos DAS-81419-2
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0372/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0333)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 16)

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: Genetiškai modifikuotos sojos pupelės DAS-81419-2 × DAS–44406–6
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0373/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0334)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 17)

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų ar trijų atskirų 1507, MIR162, MON810 ir NK603 transformacijos įvykių kombinacijų
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0374/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0335)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 18)

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt 11 (SYN-BTØ11-1)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0375/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0336)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 19)

2019 m. metinis pranešimas „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“
Pranešimas „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu. 2019 m. metinis pranešimas“ [2020/2246(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0337)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 20)

Jūros vėjo elektrinių parkų ir kitų atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų poveikis žvejybos sektoriui
Pranešimas: Jūros vėjo elektrinių parkų ir kitų atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų poveikis žvejybos sektoriui [2019/2158(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0338)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 21)

Piliečių dialogai ir piliečių dalyvavimas ES sprendimų priėmimo procese
Pranešimas dėl piliečių dialogų ir piliečių dalyvavimo ES sprendimų priėmimo procese [2020/2201(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0345)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 28)

ES ir NATO bendradarbiavimas palaikant transatlantinius santykius
Pranešimas: ES ir NATO bendradarbiavimas palaikant transatlantinius santykius [2020/2257(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0346)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 29)

Senasis kontinentas sensta. Galimybės ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika po 2020 m.
Pranešimas: Senasis kontinentas sensta. Galimybės ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika po 2020 m. [2020/2008(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Beata Szydło (A9-0194/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0347)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 30)

Europos infrastruktūros tinklų priemonė **II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjai: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ir Dominique Riquet (A9-0219/2021)

(Tarybos pozicijai pakeisti arba atmesti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

SIŪLYMAS ATMESTI TARYBOS POZICIJĄ

Atmesta
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 22)

Taigi Tarybos pozicija laikoma patvirtinta.

Tokiu būdu siūlomas teisės aktas buvo patvirtintas (P9_TA(2021)0339)


3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 15/2021 – III skirsnis – Komisija (N9-0048/2021 - C9-0239/2021 - 2021/2095(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 14/2021 – III skirsnis – Komisija (N9-0049/2021 - C9-0241/2021 - 2021/2096(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 7/2021 - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N9-0050/2021 - C9-0255/2021 - 2021/2104(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 8/2021. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N9-0051/2021 - C9-0256/2021 - 2021/2105(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl makroekonominės teisės aktų sistemos peržiūros siekiant geresnio poveikio Europos realiajai ekonomikai ir didesnio sprendimų priėmimo skaidrumo bei demokratinės atskaitomybės (2020/2075(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Margarida Marques (A9-0212/2021)


4. 2021 m. birželio 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: 2021 m. Birželio 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2021/2729(RSP))

Charles Michel (Europos Vadodų Tarybos pirmininkas) ir Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Nicolas Bay ID frakcijos vardu, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu, Manon Aubry The Left frakcijos vardu, Miroslav Radačovský, nepriklausomas Parlamento narys, ir Siegfried Mureşan.

PIRMININKAVO: Roberta METSOLA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Simona Bonafè, Tineke Strik, Harald Vilimsky, Beata Szydło, Nikolaj Villumsen, Sabrina Pignedoli, Paulo Rangel, Pedro Marques, Ernest Urtasun, Mara Bizzotto, Assita Kanko, Marisa Matias, Antoni Comín i Oliveres, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Sergey Lagodinsky, Filip De Man, Robert Roos, Chris MacManus, Kinga Gál, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Anna Bonfrisco, Johan Van Overtveldt, Dorien Rookmaker, Benoît Lutgen, Pietro Bartolo, Jordan Bardella, Nicola Procaccini, Karlo Ressler, Andrius Kubilius, Kathleen Van Brempt, Lefteris Christoforou, Victor Negrescu, François-Xavier Bellamy ir Andreas Schieder.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Charles Michel.

Diskusijos baigtos.


5. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis) (tolesni veiksmai)

Pirmininkė pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymo dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas, apie kurį paskelbta 2021 m. liepos 5 d., pirmadienio, protokole (2021 07 05 protokolo 8 punktas).

Todėl TRAN komitetas galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui.


6. ES teisės ir LGBTIQ piliečių teisių pažeidimai Vengrijoje dėl Vengrijos Nacionalinėje Asamblėjoje priimtų teisės aktų pakeitimų - Birželio 22 d. klausymų pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį dėl Lenkijos ir Vengrijos rezultatai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES teisės ir LGBTIQ piliečių teisių pažeidimai Vengrijoje dėl Vengrijos Nacionalinėje Asamblėjoje priimtų teisės aktų pakeitimų (2021/2780(RSP))

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Birželio 22 d. klausymų pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį dėl Lenkijos ir Vengrijos rezultatai (2021/2789(RSP))

Anže Logar (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Liesje Schreinemacher Renew frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Jörg Meuthen ID frakcijos vardu, Joachim Stanisław Brudziński ECR frakcijos vardu, Malin Björk, The Left frakcijos vardu, Balázs Hidvéghi, nepriklausomas Parlamento narys, Andrzej Halicki, Cyrus Engerer, Guy Verhofstadt, Gwendoline Delbos-Corfield, Jérôme Rivière, Jorge Buxadé Villalba, Konstantinos Arvanitis, Tiziana Beghin, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Ramona Strugariu, Sylwia Spurek, Paolo Borchia, Jadwiga Wiśniewska, Silvia Modig, Enikő Győri, Isabel Wiseler-Lima, Marc Angel, Sophia in 't Veld, Diana Riba i Giner, Tom Vandendriessche, Patryk Jaki, Seán Kelly, Klára Dobrev, Anna Júlia Donáth, Kim Van Sparrentak, Susanna Ceccardi, György Hölvényi, Robert Biedroń, Katalin Cseh, Damian Boeselager, Michaela Šojdrová, Bettina Vollath, Moritz Körner, Salima Yenbou, Jiří Pospíšil, Valérie Hayer, Marcel Kolaja ir Magdalena Adamowicz.

(Diskusijų tęsinys: 2021 07 07 protokolo 8 punktas)


7. Pirmasis balsavimas

Parlamentas surengė vieną balsavimą dėl šių dokumentų:

Būtinos prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemonės ***
Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/76/EB, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones [09399/2021 - C9-0242/2021- 2020/0142(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021);

Likviduojamos EAPB turto ir Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto valdymas *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/77/EB, nustatantis likviduojamos EAPB turto, o, užbaigus likvidavimą, Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto valdymo daugiametes finansines gaires [COM(2020)0321 - C9-0216/2020- 2020/0143(NLE)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Vizų informacinės sistema (VIS): vizų išdavimo procedūros***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (EB) Nr. 810/2009, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1860, (ES) 2018/1861, (ES) 2019/817 ir (ES) 2019/1896 ir panaikinami Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir 2008/633/TVR siekiant reformuoti Vizų informacinę sistemą [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Paulo Rangel (A9-0207/2021);

Vizų informacinė sistema (VIS): prieigos prie kitų ES informacinių sistemų VIS tikslais sąlygos ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 603/2013, (ES) 2016/794, (ES) 2018/1862, (ES) 2019/816 ir (ES) 2019/818, kiek tai susiję su prieigos prie kitų ES informacinių sistemų Vizų informacinės sistemos tikslais sąlygų nustatymu [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Paulo Rangel (A9-0208/2021);

Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų bendros tvarkos taikymo gairių parengimas
Pranešimas dėl Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų bendros tvarkos taikymo gairių parengimo [2021/2071(INI)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa (A9-0226/2021);

ES visuotinis sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimas (ES Magnitskio aktas)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0371/2021;

Integruoto sienų valdymo fondas: Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė 2021-2027 m. ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo sukuriama sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A9-0220/2021);

Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita
Pranešimas: Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita [2019/2196(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Piliečių dialogai ir piliečių dalyvavimas ES sprendimų priėmimo procese
Pranešimas dėl piliečių dialogų ir piliečių dalyvavimo ES sprendimų priėmimo procese [2020/2201(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Helmut Scholz (A9-0213/2021);

ES ir NATO bendradarbiavimas palaikant transatlantinius santykius
Pranešimas: ES ir NATO bendradarbiavimas palaikant transatlantinius santykius [2020/2257(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021);

Senasis kontinentas sensta. Galimybės ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika po 2020 m.
Pranešimas: Senasis kontinentas sensta. Galimybės ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika po 2020 m. [2020/2008(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Beata Szydło (A9-0194/2021).

Balsavimas vyks iki1 4.15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 19 val. (2021 07 07 protokolo 18 punktas).


8. ES teisės ir LGBTIQ piliečių teisių pažeidimai Vengrijoje dėl Vengrijos Nacionalinėje Asamblėjoje priimtų teisės aktų pakeitimų - Birželio 22 d. klausymų pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį dėl Lenkijos ir Vengrijos rezultatai (diskusijų tęsinys)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES teisės ir LGBTIQ piliečių teisių pažeidimai Vengrijoje dėl Vengrijos Nacionalinėje Asamblėjoje priimtų teisės aktų pakeitimų (2021/2780(RSP))

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Birželio 22 d. klausymų pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį dėl Lenkijos ir Vengrijos rezultatai (2021/2789(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2021 07 07 protokolo 6 punktas)

Kalbėjo Pierre Karleskind, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Ivars Ijabs, Karen Melchior ir Asger Christensen.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja) ir Anže Logar (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

- Isabel Wiseler-Lima ir Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Cyrus Engerer, Juan Fernando López Aguilar, Katarina Barley ir Marc Angel S&D frakcijos vardu, Liesje Schreinemacher, Anna Júlia Donáth, Katalin Cseh, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Ramona Strugariu, Michal Šimečka ir Pierre Karleskind RENEW frakcijos vardu, Terry Reintke, Gwendoline Delbos-Corfield, Alexandra Geese, Rosa D’Amato, Rasmus Andresen, Yannick Jadot, Erik Marquardt, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Monika Vana, Eleonora Evi, Katrin Langensiepen, Piernicola Pedicini, Jutta Paulus, Anna Cavazzini, Tineke Strik, Daniel Freund ir Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu ir Malin Björk, The Left frakcijos vardu dėl ES teisės ir LGBTIQ piliečių teisių pažeidimų Vengrijoje dėl Vengrijos Nacionalinėje Asamblėjoje priimtų teisės aktų pakeitimų (2021/2780(RSP)) (B9-0412/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Ryszard Czarnecki, Margarita de la Pisa Carrión, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Mazurek, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Andrey Slabakov, Dominik Tarczyński, Cristian Terheş, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski ir Ladislav Ilčić ECR frakcijos vardu ir Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Enikő Győri, András Gyürk, Balázs Hidvéghi, Ádám Kósa, Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth ir László Trócsányi, dėl ES teisės ir LGBTIQ piliečių teisių pažeidimų Vengrijoje dėl Vengrijos Nacionalinėje Asamblėjoje priimtų teisės aktų pakeitimų (2021/2780(RSP)) (B9-0413/2021).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 07 08 protokolo 6 punktas (pakeitimai); 2021 07 08 protokolo 13 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 07 08 protokolo 11 punktas (pakeitimai); 2021 07 08 protokolo 19 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 13.28 val.)


PIRMININKAVO: Marcel KOLAJA
Pirmininko pavaduotojas

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.01 val.


10. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas paskelbė, kad Parlamento pirmininkas gavo šį ECR frakcijos sprendimą dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

PECH komitetas: Ladislav Ilčić

Šis sprendimas įsigalioja šiandien.


11. 2022 m. Komisijos darbo programa (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: 2022 m. Komisijos darbo programa (2021/2781(RSP))

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Jan Olbrycht PPE frakcijos vardu, Simona Bonafè S&D frakcijos vardu, Malik Azmani Renew frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Philippe Olivier ID frakcijos vardu, Hermann Tertsch ECR frakcijos vardu, Manon Aubry The Left frakcijos vardu ir Daniela Rondinelli, nepriklausoma Parlamento narė.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

Diskusijos baigtos.


12. ES skaitmeninio COVID pažymėjimo reglamentų įgyvendinimo dabartinė padėtis (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES skaitmeninio COVID pažymėjimo reglamentų įgyvendinimo dabartinė padėtis (2021/2782(RSP))

Didier Reynders (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld Renew frakcijos vardu, Tineke Strik Verts/ALE frakcijos vardu, Annalisa Tardino ID frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst The Left frakcijos vardu, Peter Liese, Birgit Sippel, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Nicolaus Fest, Beata Mazurek, Nathalie Colin-Oesterlé, Heléne Fritzon, Frédérique Ries, Gunnar Beck, Anna Zalewska, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Simona Baldassarre, Jiří Pospíšil, Łukasz Kohut, Nicola Danti, Dita Charanzová ir Nicolae Ştefănuță.

Kalbėjo Didier Reynders.

PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.


13. Europos vaistų agentūra ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didesnio Europos vaistų agentūros vaidmens pasirengimo vaistų ir medicinos priemonių krizei ir jos valdymo srityje [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Nicolás González Casares pristatė pranešimą.

Kalbėjo Stella Kyriakides (Komisijos narė).

Kalbėjo Cristian-Silviu Buşoi PPE frakcijos vardu, Heléne Fritzon S&D frakcijos vardu, ir Frédérique Ries Renew frakcijos vardu.

(Diskusijų tęsinys: 2021 07 07 protokolo 15 punktas)


14. Darbotvarkės pakeitimas

Pirmininkė pasiūlė šiuos darbotvarkės pakeitimus:

balsavimas dėl specialiųjų komitetų ir tyrimo komiteto narių skaičiaus: rytoj, ketvirtadienį, 2021 m. liepos 8 d.

Pateikimo terminai:

- Pasiūlymas dėl sprendimo: šiandien, 2021 m. liepos 7 d., trečiadienį, 17.30 val.

- Pakeitimai: šiandien iki 19.30 val.

- Prašymai balsuoti atskirai ir dalimis: šiandien iki 21.30 val.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Darbotvarkė buvo pakeista.


15. Europos vaistų agentūra ***I (diskusijų tęsinys)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didesnio Europos vaistų agentūros vaidmens pasirengimo vaistų ir medicinos priemonių krizei ir jos valdymo srityje [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

(Diskusijų pradžia: 2021 07 07 protokolo 13 punktas)

Kalbėjo Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu, Silvia Sardone ID frakcijos vardu, Joanna Kopcińska ECR frakcijos vardu, Kateřina Konečná, The Left frakcijos vardu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese, Jytte Guteland, Véronique Trillet-Lenoir, Jutta Paulus, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Ivan Vilibor Sinčić, Bartosz Arłukowicz, Ivo Hristov, Mikuláš Peksa, Edina Tóth, Nathalie Colin-Oesterlé, Sara Cerdas, Mislav Kolakušić, Lídia Pereira ir Alessandra Moretti.

Kalbėjo Stella Kyriakides (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 07 07 protokolo 20 punktas (pakeitimai); 2021 07 08 protokolo 6 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 07 08 protokolo 4 punktas (pakeitimai); 2021 07 08 protokolo 11 punktas (galutinis balsavimas).


16. Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2030 m. ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Grace O'Sullivan pristatė pranešimą.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys).

Kalbėjo Rovana Plumb (TRAN komiteto nuomonės referentė), Pär Holmgren (AGRI komiteto nuomonės referentas), Agnès Evren PPE frakcijos vardu, Demetris Papadakis S&D frakcijos vardu ir María Soraya Rodríguez Ramos Renew frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Marie Toussaint Verts/ALE frakcijos vardu, Gianantonio Da Re ID frakcijos vardu, Anna Zalewska ECR frakcijos vardu, João Pimenta Lopes, The Left frakcijos vardu, Edina Tóth, nepriklausoma Parlamento narė, Peter Liese, Jytte Guteland, Emma Wiesner, Jutta Paulus, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lídia Pereira, Delara Burkhardt, Martin Hojsík, Ville Niinistö, Andżelika Anna Możdżanowska, Silvia Modig, Marlene Mortler, Günther Sidl, Pierre Karleskind, Patryk Jaki ir César Luena.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 07 07 protokolo 20 punktas (pakeitimai); 2021 07 08 protokolo 6 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 07 08 protokolo 4 punktas (pakeitimai); 2021 07 08 protokolo 11 punktas (galutinis balsavimas).


17. Nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė (EMTE) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000031/2021 kurį pateikė Cristian-Silviu Buşoi, ITRE komiteto vardu, Komisijai: nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė (B9-0026/2021)

Cristian-Silviu Buşoi pateikė klausimą.

Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Maria da Graça Carvalho PPE frakcijos vardu, Maria-Manuel Leitão-Marques S&D frakcijos vardu, Ivars Ijabs Renew frakcijos vardu, ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu.

(Diskusijų tęsinys: 2021 07 07 protokolo 19 punktas ir 2021 07 07 protokolo 21 punktas)


PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

18. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Būtinos prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemonės ***
Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/76/EB, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones [09399/2021 - C9-0242/2021- 2020/0142(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0340)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 23)

Likviduojamos EAPB turto ir Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto valdymas *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/77/EB, nustatantis likviduojamos EAPB turto, o, užbaigus likvidavimą, Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto valdymo daugiametes finansines gaires [COM(2020)0321 - C9-0216/2020- 2020/0143(NLE)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL TARYBOS SPRENDIMO

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0341)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 24)

Vizų informacinės sistema (VIS): vizų išdavimo procedūros***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (EB) Nr. 810/2009, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1860, (ES) 2018/1861, (ES) 2019/817 ir (ES) 2019/1896 ir panaikinami Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir 2008/633/TVR siekiant reformuoti Vizų informacinę sistemą [05950/1/2021 - C9-0198/2021- 2018/0152A(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

(Tarybos pozijai pakeisti ar atmesti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

SIŪLYMAS ATMESTI TARYBOS POZICIJĄ

Atmesta
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 25)

Taigi Tarybos pozicija laikoma patvirtinta.

Tokiu būdu siūlomas teisės aktas buvo patvirtintas (P9_TA(2021)0342)

Vizų informacinė sistema (VIS): prieigos prie kitų ES informacinių sistemų VIS tikslais sąlygos ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 603/2013, (ES) 2016/794, (ES) 2018/1862, (ES) 2019/816 ir (ES) 2019/818, kiek tai susiję su prieigos prie kitų ES informacinių sistemų Vizų informacinės sistemos tikslais sąlygų nustatymu [05951/1/2021 - C9-0199/2021- 2018/0152B(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

SIŪLYMAS ATMESTI TARYBOS POZICIJĄ

Atmesta
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 26)

Taigi Tarybos pozicija laikoma patvirtinta.

Tokiu būdu siūlomas teisės aktas buvo patvirtintas (P9_TA(2021)0343)

Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų bendros tvarkos taikymo gairių parengimas
Pranešimas dėl Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų bendros tvarkos taikymo gairių parengimo [2021/2071(INI)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0348)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 31)

ES visuotinis sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimas (ES Magnitskio aktas)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0371/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0349)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 32)

Integruoto sienų valdymo fondas: Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė 2021-2027 m. ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo sukuriama sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą [06487/2/2021 - C9-0226/2021- 2018/0249(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

(Tarybos pozicijai atmesti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

SIŪLYMAS ATMESTI TARYBOS POZICIJĄ

Atmesta
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 27)

Taigi Tarybos pozicija laikoma patvirtinta.

Tokiu būdu siūlomas teisės aktas buvo patvirtintas (P9_TA(2021)0344)

Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita
Pranešimas: Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita [2019/2196(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0350)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 33)

Piliečių dialogai ir piliečių dalyvavimas ES sprendimų priėmimo procese
Pranešimas dėl piliečių dialogų ir piliečių dalyvavimo ES sprendimų priėmimo procese [2020/2201(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0345)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 28)

ES ir NATO bendradarbiavimas palaikant transatlantinius santykius
Pranešimas: ES ir NATO bendradarbiavimas palaikant transatlantinius santykius [2020/2257(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0346)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 29)

Senasis kontinentas sensta. Galimybės ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika po 2020 m.
Pranešimas: Senasis kontinentas sensta. Galimybės ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika po 2020 m. [2020/2008(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Beata Szydło (A9-0194/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (EMPL komitetas)

Priimta (P9_TA(2021)0347)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 30)


19. Nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė (EMTE) (diskusijų tęsinys)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000031/2021 kurį pateikė Cristian-Silviu Buşoi ITRE komiteto vardu Komisijai: nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė (B9-0026/2021)

(Diskusijų pradžia: 2021 07 07 protokolo 17 punktas)

Kalbėjo Elena Lizzi ID frakcijos vardu, Izabela-Helena Kloc, ECR frakcijos vardu Marc Botenga, The Left frakcijos vardu Angelika Niebler, Josianne Cutajar, Mauri Pekkarinen, Krzysztof Jurgiel, Pernille Weiss, Lina Gálvez Muñoz, Henna Virkkunen, Patrizia Toia, Angelika Winzig ir Carlos Zorrinho.

(Diskusijų tęsinys: 2021 07 07 protokolo 21 punktas)


20. Antrasis balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Europos vaistų agentūra ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didesnio Europos vaistų agentūros vaidmens pasirengimo vaistų ir medicinos priemonių krizei ir jos valdymo srityje [COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nicolás González Casares (A9-0216/2021);

Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2030 m. ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m. [COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021);

Nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė (EMTE)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0370/2021.

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų bendros tvarkos taikymo gairių parengimas
Pranešimas dėl Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų bendros tvarkos taikymo gairių parengimo [2021/2071(INI)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial ir Petri Sarvamaa (A9-0226/2021);

ES visuotinis sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimas (ES Magnitskio aktas)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0371/2021;

Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita
Pranešimas: Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita [2019/2196(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Tanja Fajon (A9-0183/2021).

Balsavimas vyks iki 20.45 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2021 m. liepos 8 d., ketvirtadienis, 09.00 val. (2021 07 08 protokolo 2 punktas).


21. Nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė (EMTE) (diskusijų tęsinys)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000031/2021 kurį pateikė Cristian-Silviu Buşoi ITRE komiteto vardu Komisijai: nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė (B9-0026/2021)

(Diskusijų pradžia: 2021 07 07 protokolo 17 punktas ir 2021 07 07 protokolo 19 punktas)

Kalbėjo Krzysztof Hetman, Robert Hajšel ir Tomislav Sokol.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

- Cristian-Silviu Buşoi, ITRE komiteto vardu, dėl naujos Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės (2021/2524(RSP)) (B9-0370/2021).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 07 07 protokolo 20 punktas (pakeitimai); 2021 07 08 protokolo 6 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 07 08 protokolo 4 punktas (pakeitimai); 2021 07 08 protokolo 11 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 19.37 val.)


PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

22. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 20.31 val.


23. Antarkties saugomų jūrų teritorijų nustatymas ir Pietų vandenyno biologinės įvairovės išsaugojimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Antarkties saugomų jūrų teritorijų nustatymas ir Pietų vandenyno biologinės įvairovės išsaugojimas (2021/2757(RSP))

Anže Logar (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, César Luena S&D frakcijos vardu, Catherine Chabaud Renew frakcijos vardu, Grace O'Sullivan Verts/ALE frakcijos vardu, Bert-Jan Ruissen ECR frakcijos vardu, Anja Hazekamp, The Left frakcijos vardu, Jytte Guteland, Pierre Karleskind, Francisco Guerreiro, Clara Aguilera, Stéphane Bijoux ir Caroline Roose.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius ir Anže Logar.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį.

- Sirpa Pietikäinen, PPE frakcijos vardu, César Luena, S&D frakcijos vardu, Catherine Chabaud, RENEW frakcijos vardu, Grace O'Sullivan, Verts/ALE frakcijos vardu ir Anja Hazekamp The Left frakcijos vardu dėl saugomų Antarkties jūrų teritorijų nustatymo ir Pietų vandenyno biologinės įvairovės išsaugojimo (2021/2757(RSP)) (B9-0369/2021).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 07 08 protokolo 6 punktas (pakeitimai); 2021 07 08 protokolo 13 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 07 08 protokolo 11 punktas (pakeitimai); 2021 07 08 protokolo 19 punktas (galutinis balsavimas).


24. Makroekonominės teisės aktų sistemos peržiūra (diskusijos)

Pranešimas dėl makroekonominės teisės aktų sistemos peržiūros siekiant geresnio poveikio Europos realiajai ekonomikai ir didesnio sprendimų priėmimo skaidrumo bei demokratinės atskaitomybės [2020/2075(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Margarida Marques pristatė pranešimą.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius (Komisijos narys).

Kalbėjo Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu, Jonás Fernández S&D frakcijos vardu, Billy Kelleher Renew frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Eugen Jurzyca ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan The Left frakcijos vardu, Enikő Győri, nepriklausoma Parlamento narė, Lídia Pereira, Joachim Schuster, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Michiel Hoogeveen, Dimitrios Papadimoulis, Othmar Karas, Brando Benifei, Ernest Urtasun, João Pimenta Lopes, Pedro Marques, Marek Belka ir Lina Gálvez Muñoz.

Kalbėjo Virginijus Sinkevičius.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 07 08 protokolo 6 punktas (pakeitimai); 2021 07 08 protokolo 13 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 07 08 protokolo 11 punktas (pakeitimai); 2021 07 08 protokolo 19 punktas (galutinis balsavimas).


25. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį šie Parlamento nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Ahmadreza Djalali atvejis Irane (2021/2785(RSP))

- Dominique Bilde ID frakcijos vardu dėl Ahmadreza Djalali atvejo Irane (B9-0381/2021);

- Marisa Matias The Left frakcijos vardu dėl Ahmadreza Djalali atvejo Irane (B9-0382/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Sara Matthieu, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Ignazio Corrao ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu dėl Ahmadreza Djalali atvejo Irane (B9-0383/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță ir Ramona Strugariu, Renew frakcijos vardu dėl Ahmadreza Djalali atvejo Irane (B9-0386/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ir Jytte Guteland S&D frakcijos vardu dėl Ahmadreza Djalali atvejo Irane (B9-0387/2021);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Jan Zahradil, Joanna Kopcińska, Ladislav Ilčić, Hermann Tertsch, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski ir Bogdan Rzońca ECR frakcijos vardu dėl Ahmadreza Djalali atvejo Irane (B9-0395/2021);

- Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere ir Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu dėl Ahmadreza Djalali atvejo Irane (B9-0399/2021).

II.   Honkongas, ypač laikraščio „Apple Daily‘ atvejis (2021/2786(RSP))

- Manu Pineda The Left frakcijos vardu dėl Honkongo, ypač laikraščio „Apple Daily‘ atvejo (B9-0384/2021);

- Reinhard Bütikofer, Henrike Hahn, Bronis Ropė, Saskia Bricmont, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Mounir Satouri, Yannick Jadot, Sven Giegold, Ignazio Corrao, Jordi Solé, Sara Matthieu, Sergey Lagodinsky, Gwendoline Delbos-Corfield ir Rosa D'Amato Verts/ALE frakcijos vardu dėl Honkongo, ypač laikraščio „Apple Daily‘ atvejo (B9-0385/2021);

- Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans ir Marie-Pierre Vedrenne Renew frakcijos vardu dėl Honkongo, ypač laikraščio „Apple Daily‘ atvejo (B9-0388/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ir Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu dėl Honkongo, ypač laikraščio „Apple Daily‘ atvejo (B9-0389/2021);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Assita Kanko, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Alexandr Vondra ir Witold Jan Waszczykowski ECR frakcijos vardu dėl Honkongo, ypač laikraščio „Apple Daily‘ atvejo (B9-0390/2021);

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer ir Ioan-Rareş Bogdan PPE frakcijos vardu dėl Honkongo, ypač laikraščio „Apple Daily‘ atvejo (B9-0391/2021).

III.   Mirties bausmės Saudo Arabijoje, ypač Mustafos Hashemo al-Darwisho ir Abdullaho al-Howaiti atvejų (2021/2787(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, The Left frakcijos vardu dėl mirties bausmės Saudo Arabijoje, ypač Mustafos Hashemo al-Darwisho ir Abdullaho al-Howaiti atvejų (B9-0392/2021);

- Hannah Neumann, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Sven Giegold, Ignazio Corrao ir Saskia Bricmont Verts/ALE frakcijos vardu dėl mirties bausmės Saudo Arabijoje, ypač Mustafos Hashemo al-Darwisho ir Abdullaho al-Howaiti atvejų(B9-0393/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ir Hilde Vautmans Renew frakcijos vardu dėl mirties bausmės Saudo Arabijoje, ypač Mustafos Hashemo al-Darwisho ir Abdullaho al-Howaiti atvejų (B9-0394/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu dėl mirties bausmės Saudo Arabijoje, ypač Mustafos Hashemo al-Darwisho ir Abdullaho al-Howaiti atvejų(B9-0396/2021);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Jan Zahradil, Joanna Kopcińska, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Ladislav Ilčić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca ir Bogdan Rzońca ECR frakcijos vardu dėl mirties bausmės Saudo Arabijoje, ypač Mustafos Hashemo al-Darwisho ir Abdullaho al-Howaiti atvejų (B9-0397/2021);

- Željana Zovko, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer ir Ioan-Rareş Bogdan PPE frakcijos vardu dėl mirties bausmės Saudo Arabijoje, ypač Mustafos Hashemo al-Darwisho ir Abdullaho al-Howaiti atvejų (B9-0398/2021).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnį.


26. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 II ir VII priedai (C(2021)04146 - 2021/2772(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. birželio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo derinant prie techninės pažangos iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1009, kuriuo nustatomos ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės, I, II, III ir IV priedai (C(2021)04250 – 2021/2771(DEA))

Terminas prieštaravimas pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t.y. 2021 m. birželio 23 d.

Perduota atsakinga komitetui: IMCO

Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo derinant prie techninės pažangos iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1009, kuriuo nustatomos ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės, I, II, III ir IV priedai (C(2021)04250 - 2021/2771(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. birželio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Reglamentas (ES) 2016/1139 papildomas 2021–2023 m. taikytinomis įpareigojimo iškrauti Baltijos jūros lašišų laimikį specifikacijomis (C(2021)04330 - 2021/2770(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. birželio 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2144 papildomas nustatant išsamias motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų išmaniąsias greičio palaikymo pagalbines sistemas, ir tų sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo konkrečių bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų taisykles ir iš dalies keičiamas to reglamento II priedas (C(2021)04455 – 2021/2774(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. birželio 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl nuobaudų pagal pagalbos už gyvulius sistemas arba su gyvuliais susijusias paramos priemones taisyklių iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014 (C(2021)04462 - 2021/2773(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. birželio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pratęsiamas 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/1429, kuriuo, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį, nustatomos tvarios geležinkelių rinkos užtikrinimo priemonės, nustatytas laikotarpis (C(2021)04611 - 2021/2775(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. birželio 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria dėl transporto priemonių kategorijų pavadinimų pakeitimų, padarytų iš dalies keičiant tipo patvirtinimo teisės aktus, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES (C(2021)04623 - 2021/2776(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. birželio 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų draudimo žvejoti šiaurines dryžakojes krevetes realiuoju laiku Skagerako sąsiauryje įgyvendinimo taisyklių ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2201 (C(2021)04733 - 2021/2790(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. birželio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, siekiant nusodintas fosfato druskas ir jų darinius įtraukti kaip ES tręšiamųjų produktų sudedamųjų medžiagų kategoriją, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1009 II ir IV priedai (C(2021)04743 – 2021/2793(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 5 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO,

Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriuose pateikiamas standartinis bendradarbiavimo susitarimo su trečiosiomis šalimis dokumentas (C(2021)04786 - 2021/2792(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


27. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateiktas šis įgyvendinimo priemonių projektas, kuriam taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aklonifeno, akrinatrino, Bacillus pumilus (QST 2808), etirimolio, pentiopirado, pikloramo ir Pseudomonas sp. (padermė DSMZ 13134) liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai (D070113/06 - 2021/2791(RPS) - Terminas: 2021 m. rugsėjo 2 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


28. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimą Nr. 1/2021. IX skirsnis - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnio 1 dalį, straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimus Nr. V/AB-02/T/21, V/AB-03/T/21, V/AB-04/C/21, V/AB-05/C/21, V/AB-06/C/21, V/AB-07/A/21 ir V/AB-08/A/21. V skirsnis – Audito Rūmai.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimus Nr. INF 4/2021, INF 6/2021. VI skirsnis - Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnio 1 ir 2 dalis Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimus Nr. 1-INF/2021, 2-INF/2021. IV skirsnis - Teisingumo Teismas.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimą Nr. DEC 1/2021. VII skirsnis - Regionų komitetas.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimus Nr. DEC 13/2021, DEC 14/2021. III skirsnis- Komisija.


29. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


30. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


31. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 694.731/OJJE).


32. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.10 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Járóka Lívia, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Franssen Cindy, Joveva Irena, Kokalari Arba, Pelletier Anne-Sophie, Skyttedal Sara

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2022 m. kovo 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika