Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Четвъртък, 8 юли 2021 г. - Страсбург

2. Съобщение на председателството
CRE

Председателят съобщи, че председателят на Парламента, вследствие на препоръка от Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП, е решил да наложи санкция на Jan Zahradil за неспазване на задълженията за деклариране, посочени в член 4, парагра2, буква ж) от Кодекса за поведение на членовете на ЕП, разгледан в светлината на член 1, буква а) от Кодекса за поведение на членовете на ЕП в съчетание с член 35, параграф 4 от Правилника за дейността. Наложената санкция е порицание.

Решението беше съобщено на засегнатия член на ЕП на 7 юли 2021 г.

В съответствие с член 177 от Правилника за дейността Jan Zahradil разполага със срок от две седмици от уведомлението за санкцията, за да внесе в Бюрото обжалване по вътрешен ред срещу това решение.

Последно осъвременяване: 22 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност