Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 1k
Čtvrtek, 8. července 2021 - Štrasburk

2. Sdělení předsednictví
Doslovné záznamy

Předsedající oznámil, že předseda Parlamentu se v návaznosti na doporučení poradního výboru pro chování poslanců rozhodl uložit sankci Janu Zahradilovi za nedodržení oznamovacích povinností uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. g) kodexu chování ve spojení s čl. 1 písm. a) kodexu a ve spojení s čl. 35 odst. 4 jednacího řádu. Sankce má formu udělení důtky.

Toto rozhodnutí bylo dotčenému poslanci oznámeno dne 7. července 2021.

V souladu s článkem 177 jednacího řádu může Jan Zahradil ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno uložení sankce, podat vnitřní odvolání k předsednictvu.

Poslední aktualizace: 30. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí