Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 8 juli 2021 - Straatsburg

2. Mededeling van de Voorzitter
Volledige verslagen

De Voorzitter deelt mee dat de Voorzitter van het Parlement op aanbeveling van het raadgevend comité voor het gedrag van de leden heeft besloten Jan Zahradil een sanctie op te leggen wegens niet-naleving van de opgaveverplichtingen van artikel 4, lid 2, punt g), van de Gedragscode, gelezen in het licht van artikel 1, punt a), van de Gedragscode, in samenhang met artikel 35, lid 4, van het Reglement. De sanctie bestaat uit een berisping.

Het betrokken lid is op 7 juli 2021 in kennis gesteld van dit besluit.

Overeenkomstig artikel 177 van het Reglement kan Jan Zahradil binnen twee weken na kennisgeving van de sanctie bij het Bureau intern beroep instellen.

Laatst bijgewerkt op: 22 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid