Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Czwartek, 8 lipca 2021 r. - Strasburg

2. Komunikat Przewodniczącego
CRE

Przewodniczący poinformował, że Przewodniczący Parlamentu, zgodnie z zaleceniem komitetu doradczego ds. postępowania posłów, postanowił nałożyć sankcję na Jana Zahradila za niewywiązanie się z obowiązku podania informacji wymaganych art. 4 ust. 2 lit. g) kodeksu postępowania, mając na uwadze art. 1 lit. a) kodeksu postępowania, i w powiązaniu z art. 35 ust. 4 Regulaminu. Sankcja ma postać nagany.

Poseł został poinformowany o decyzji w dniu 7 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 177 Regulaminu Jan Zahradil może w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o sankcji wnieść do Prezydium wewnętrzne odwołanie wstrzymujące zastosowanie sankcji.

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności