Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 1k
Joi, 8 iulie 2021 - Strasbourg

2. Comunicarea Președintelui
CRE

Președintele a comunicat că Președintele Parlamentului, în urma recomandării Comitetului consultativ pentru conduita deputaților, a decis să impună o sancțiune lui Jan Zahradil pentru nerespectarea obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (g) din Codul de conduită, interpretat în lumina articolul 1 litera (a) din Codul de conduită, coroborat cu articolul 35 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Sancțiunea constă într-o mustrare.

Această decizie a fost notificată deputatului în cauză la 7 iulie 2021.

În conformitate cu articolul 177 din Regulamentul de procedură, Jan Zahradil dispune de două săptămâni de la data notificării sancțiunii pentru a introduce un recurs intern împotriva acestei decizii înaintea Biroului.

Ultima actualizare: 22 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate