Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 8. júla 2021 - Štrasburg

2. Oznámenie predsedníctva
Doslovný zápis

Predsedajúci oznámil, že predseda Parlamentu na základe odporúčania poradného výboru pre správanie poslancov rozhodol udeliť sankciu Janovi Zahradilovi za nedodržiavanie oznamovacích povinností uvedených v článku 4 ods. 2 písm. g) kódexu správania, ktorý sa vykladá so zreteľom na článok 1 písm. a) kódexu správania spolu s článkom 35 ods. 4 rokovacieho poriadku. Sankciou je pokarhanie.

Toto rozhodnutie bolo oznámené príslušnému poslancovi 7. júla 2021.

V súlade s článkom 177 rokovacieho poriadku môže Jan Zahradil podať Predsedníctvu do dvoch týždňov od oznámenia sankcie vnútorné odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.

Posledná úprava: 30. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia